KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Giới thiệu:

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2007 từ 2 tổ Tin học của 2 trường Dạy nghề An Giang và trường Kinh tế – Kỹ thuật An Giang.

Hiện nay khoa có tổng cộng 29 giáo viên – nhân viên gồm: 08 Thạc sỹ; 20 Kỹ sư, Cử nhân; 01 Trung cấp nghề.

Khoa có 04 tổ:

– Công nghệ phần mềm

– Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng

– Kỹ thuật Công nghệ thông tin

– Quản trị Công nghệ thông tin

Cơ cấu tổ chức khoa:

– Trưởng khoa

– Phó trưởng khoa

– Nhân viên văn phòng khoa

– Trưởng xưởng

– Tổ trưởng của các tổ

2. Địa chỉ liên hệ: 

Khu 2 – Khoa Công nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

841-Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0269.3855717;

Địa chỉ mail: khoacntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

3. Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo khoa

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Huỳnh Thanh Sang Trưởng khoa 0919.271.834 huynhthanhsang_tcdnag
@yahoo.com.vn
2. Vũ Trường Duy Phó Trưởng khoa 039.7494532 vutruongduy_tcdnag
@yahoo.com.vn
3. Thái Kim Ngân Nhân viên văn phòng 0949.424128 ngan.thaikim@yahoo.com.vn

Danh sách các tổ:

– Tổ Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng:

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Trần Quang Tuấn Tổ trưởng 0939.105090
2. Trần Minh Khang Giáo viên 0979.884450
3. Lê Hữu Tính Giáo viên 0916.363638
4. Đỗ Văn Nhớ Giáo viên 01236.737797
5. Phương Phương Thúy Giáo viên 0983.010414
6. Huỳnh Trung Hữu Giáo viên 0917.479656
7. Trần Văn Xe Giáo viên 0904.539569
8. Lê Thị Ngọc Trâm Giáo viên 0934.783470
9. Ngô Thị Tím Giáo viên 0973.151512
10. Nguyễn Hồng Chánh Giáo viên 0939.458285
11. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Giáo viên 0969.897717

– Tổ Công nghệ phần mềm:

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Nguyễn Thanh Long Tổ trưởng 0905.252474
2. Trần Thị Kim Ngọc Giáo viên 0939.029025
3. Huỳnh Việt Anh Thư Giáo viên 0913.116652
4. Đoàn Thị Tuyết Vân Giáo viên 0939.969847
5. Vương Thị Minh Nguyệt Giáo viên 0943.777897
6. Phan Thị Thanh Thoãng Giáo viên 0919.994867
7. Phạm Thị Minh Thư Giáo viên 0339.215579
8. Hoàng Hà Mỹ Tú Giáo viên 0989.215954

– Tổ Kỹ thuật Công nghệ thông tin

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Hàng Minh Đức Tổ trưởng 0904.399464
2. Nhan Văn Hòa Trưởng xưởng 0126.7839777
3. Nguyễn Thành Lập Trưởng xưởng 0382.893373
4. Hồ Trung Huy Nhân viên 0913.132321
5. Nguyễn Anh Tiến Nhân viên 0983.557767
6. Nguyễn Hữu Trường Nhân viên 0392.083231

4. Ngành nghề đào tạo:

STT Nghề đào tạo Hệ đào tạo Ghi chú
1. Lập trình máy tính Cao đẳng
2. Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
3. Lập trình máy tính Trung cấp
4. Kỹ thuật sửa chữa và lắp máy máy tính Trung cấp
5. Tin học ứng dụng Trung cấp
6. Kỹ thuật sửa chữa và lắp máy máy tính Sơ cấp

5. Cơ sở vật chất:

Khoa hiện có 6 phòng học lý thuyết, 09 phòng máy vi tính thực hành chuyên môn và 4 xưởng thực hành. Trong đó:

– 02 Phòng chuyên thực hành Quản trị mạng

– 02 Phòng chuyên thực hành An toàn mạng, mạng căn bản, . .

– 02 Phòng Lắp ráp, cài đặt máy tính

– 01 Phòng thực hành sửa chữa máy tính

– 01 Phòng thực hành các môn điện tử, . . .

– 11 Phòng thực hành vi tính./.