KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ:

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2007 từ 2 tổ Tin học của 2 trường Dạy nghề An Giang và trường Kinh tế – Kỹ thuật An Giang.

Hiện nay khoa có tổng cộng 26 giáo viên – nhân viên gồm: 11 Thạc sỹ; 14 Kỹ sư, Cử nhân; 01 Trung cấp nghề.

Khoa có 03 tổ:

– Công nghệ phần mềm

– Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng

– Kỹ thuật Công nghệ thông tin

Cơ cấu tổ chức khoa:

– Trưởng khoa

– Phó trưởng khoa

– Nhân viên văn phòng khoa

– Trưởng xưởng

– Tổ trưởng của các tổ

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Công nghệ Thông Tin -Khu 2 Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

841-Trần Hưng Đạo – Phường Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang

Điện thoại VP Khoa: 0269.3855717;

Địa chỉ mail: khoacntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

Ban chủ nhiệm khoa

STT Họ Tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1. Huỳnh Thanh Sang Trưởng khoa Thạc sĩ 0919.271.834 huynhthanhsang_tcdnag
@yahoo.com.vn
2. Vũ Trường Duy Phó Trưởng khoa Thạc sĩ 039.7494532 duyvumail@gmail.com
3. Thái Kim Ngân Nhân viên văn phòng Đại học 0949.424128 ngan.thaikim@yahoo.com.vn

Danh sách các tổ:

– Tổ Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng:

STT Họ Tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1. Trần Quang Tuấn Tổ trưởng Thạc sĩ 0902.503.422 tranquangtuan_kcntt@yahoo.com.vn
2. Trần Minh Khang Giáo viên Đại học 0979.884450 minhkhangagu@yahoo.com
3. Lê Hữu Tính Giáo viên Đại học 0916.363638 letinhhakai@yahoo.com
4. Đỗ Văn Nhớ Giáo viên Đại học 0836.737.797 dovannhotcdnag@gmail.com
5. Phương Phương Thúy Giáo viên Thạc sĩ 0983.010414 phuongphthuy2016@gmail.com
6. Huỳnh Trung Hữu Giáo viên Đại học 0917.479656 huynhtrunghuu@gmail.com
7. Trần Văn Xe Giáo viên Thạc sĩ 0904.539569 tranxeagu@gmail.com
8. Lê Thị Ngọc Trâm Giáo viên Đại học 0934.783470 tram_ngoc315@yahoo.com
9. Ngô Thị Tím Giáo viên Đại học 0973.151512 ngothitim270188@gmail.com
10. Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Giáo viên Đại học 0969.897717 htmngoc6th2@gmail.com

– Tổ Công nghệ phần mềm:

STT Họ Tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1. Nguyễn Thanh Long Tổ trưởng Thạc sĩ 0905.252474 thanhlongtcdag@yahoo.com
2. Trần Thị Kim Ngọc Giáo viên Thạc sĩ 0939.029025 tranthikimngoctcdnag@gmail.com
3. Huỳnh Việt Anh Thư Giáo viên Đại học 0913.116652 hv.anhthu@gmail.com
4. Đoàn Thị Tuyết Vân Giáo viên Thạc sĩ 0939.969847 doanthituyetvancdn@yahoo.com.vn
5. Vương Thị Minh Nguyệt Giáo viên Thạc sĩ 0943.777897 vuongminhnguyet@yahoo.com
6. Phan Thị Thanh Thoãng Giáo viên Thạc sĩ 0919.994867 thoangth3@yahoo.com
7. Phạm Thị Minh Thư Giáo viên Thạc sĩ 0339.215579 minhthupt2009@gmail.com
8. Hoàng Hà Mỹ Tú Giáo viên Đại học 0989.215954 hoanghamytu@gmail.com

– Tổ Kỹ thuật Công nghệ thông tin

STT Họ Tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1. Hàng Minh Đức Tổ trưởng Đại học 0904.399464 hangminhduc@ymail.com
2. Nhan Văn Hòa Trưởng xưởng Đại học 0767.839.777 nhanhoaktv@gmail.com
3. Nguyễn Thành Lập Trưởng xưởng Đại học 0382.893373 nguyenthanhlap_cdnag@yahoo.com
4. Hồ Trung Huy Nhân viên Trung cấp 0913.132321 hotrunghuy@gmail.com
6. Nguyễn Hữu Trường Nhân viên Đại học 0392.083231 nguyenhuutruong.cdnag@gmail.com

Sơ đồ tổ chức:

2. Ngành nghề đào tạo:

Khoa Công nghệ Thông tin đào tạo các nghề:

a. Hệ Cao đẳng: Gồm 2 nghề

1. Lập trình máy tính

2. Quản trị mạng máy tính

b. Hệ Trung cấp: Gồm 3 nghề

1. Lập trình máy tính

2. Kỹ thuật sửa chữa, lắp máy máy tính

3. Tin học ứng dụng

3. Cơ sở vật chất:

Khoa hiện có 6 phòng học lý thuyết, 14 phòng máy vi tính thực hành chuyên môn và Xưởng thực hành. Trong đó:

– 02 Phòng máy tính nghề Quản trị mạng máy tính

– 02 Phòng Lắp ráp, cài đặt máy tính,sửa chữa máy tính

– 01 Phòng thực hành màn hình, máy in

– 01 Phòng thực hành các môn điện tử, . . .

– 02 Phòng máy tính nghề Lập trình máy tính, Tin học ứng dụng

– 06 Phòng máy tính./.