Sáng ngày 29/10/2020, CĐCS trường Cao đẳng nghề An Giang đã tiến hành trao Quyết định của LĐLĐ Tỉnh An Giang về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn” năm 2020 cho 03 CĐV: Lâm Văn Nhàn (khoa Cơ khí), Nguyễn Thị Thanh Thủy (phòng Quản trị thiết bị), Nguyễn Thị Thu Hòa (khoa Xây dựng). Mỗi suất hỗ trợ là 40 triệu đồng.

Trung Hữu