Ngày 22 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường khu hiệu bộ, trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 nhằm đánh những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, chưa hoàn thành và đề ra biện pháp trọng tâm trong học kỳ 2, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học theo đúng kế hoạch.

Tham gia buổi sơ kết có mặt của tất cả cán bộ, viên chức và nhân viên nhà trường.

Tại đây đã nhìn nhận nghiêm túc trên tinh thần xây dựng những mặt tích cực và những hạn chế chưa làm được trong học kỳ vừa qua. Đồng thời, cũng nên ra những biện pháp cải thiện những khuyết điểm còn tồn tại, từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm học 2019 – 2020.

Hữu Trường