Nhằm mục đích trang bị cho Học sinh- Sinh viên (HSSV) một số kỹ năng mềm và cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh An Giang về nhu cầu tuyển dụng hiện nay của công ty. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, Trường Cao đẳng nghề An giang phối hợp với công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh An Giang tổ chức buổi tư vấn tuyển dụng và đào tạo kỹ năng mềm cho Học sinh – Sinh viên của Nhà trường.

Tham gia buổi họp mặt có đại diện Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp, phòng Công tác Học sinh – sinh viên, Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế, Giáo viên chủ nhiệm và Học sinh- Sinh viên năm cuối của hai khoa Kinh tế và Công nghệ thông tin.

Về phía Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh An Giang có sự tham dự của Giám đốc FPT, Trưởng phòng tuyển dụng FPT, giảng viên và nhân viên trung tâm đào tạo FPT chi nhánh An Giang.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tư vấn:

Hữu Trường