Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2018 như sau:

I. Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học:

1. Ngành tuyển sinh:

Ngành tuyển sinh Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu Hình thức học/Thời gian đào tạo
Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 40 Thứ bảy & Chủ nhật / 4 năm
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Toán, Lý, Hóa 40 Thứ bảy & Chủ nhật / 4 năm
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Luật Toán, Lý, Hóa 40 Thứ bảy & Chủ nhật / 4 năm
Toán, Hóa, Sinh
Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Anh Văn, Toán, Ngoại ngữ 40 Thứ bảy & Chủ nhật / 4 năm
Văn,  Sử, Ngoại ngữ
Văn, Địa, Ngoại ngữ
Bảo vệ thực vật Toán, Lý, Hóa 40 Thứ bảy & Chủ nhật / 4 năm
Toán, Hóa, Sinh
Văn, Toán, Tiếng Anh

2. Điều kiện dự tuyển:

Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh đại học hệ VLVH:

– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

– Có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy theo tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.

3. Chương trình đào tạo:

– Trường đào tạo theo học chế tín chỉ, sau khi học và tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo, sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (không phải thi tốt nghiệp).

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có thể rút ngắn thời gian đào tạo do được trường xem xét miễn một số học phần đã học.

4. Tổ chức tuyển sinh:

a. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

Thí sinh có kết quả thi 3 môn, có cùng tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển. Tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển (tính theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lớn hơn hoặc bằng 12,0 điểm.

b. Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ):

Thí sinh có kết quả điểm trung bình môn của 3 môn học năm học lớp 12, có cùng tổ hợp xét tuyển với ngành xin đăng ký dự tuyển. Tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lớn hơn hoặc bằng 15,0 điểm. Trong đó điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5,0 (theo thang điểm 10).

5. Thủ tục xét tuyển:

Thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ dự tuyển/ ngành đăng ký tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang:

1. Phiếu dự tuyển;

2. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp bậc trung học hoặc tương đương (có công chứng);

3. Bản sao (có công chứng) học bạ THPT hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia;

4. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

II. Tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH:

1. Ngành tuyển sinh:

Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu Hình thức học Thời gian đào tạo
Kỹ thuật cơ điện tử 40 Thứ bảy & Chủ nhật Từ 2,0 – 2,5 năm
Kỹ thuật cơ khí 40
Công nghệ thông tin 40
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 40

2. Điều kiện xét tuyển:

– Đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành.

– Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ GD và ĐT hoặc Bộ LĐ-TB và XH.

3. Điểm xét tuyển: Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc cao đẳng đạt từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4) đều đủ kiện đăng ký xét tuyển.

4. Thủ tục xét tuyển:

Thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ dự tuyển/ ngành đăng ký tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang:

1. Phiếu dự tuyển;

2. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bậc cao đẳng (đối với người dự tuyển ngay trong năm tốt nghiệp);

3. Bản sao (có công chứng) bảng điểm bậc cao đẳng.

III. Tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ VLVH:

1. Ngành tuyển sinh:

Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu Hình thức học Thời gian đào tạo
Luật 40 Thứ bảy, Chủ nhật Từ 2,0 – 3,0 năm tùy theo ngành đào tạo và văn bằng tốt nghiệp
Ngôn ngữ Anh 40
Kế toán 40
Công nghệ thông tin 40
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) 40

2. Điều kiện xét tuyển:

– Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ VLVH hoặc hệ đào tạo từ xa (không phân biệt nhóm ngành và trường đào tạo).

– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương trở lên.

– Ngành đăng ký học bằng thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

3. Điểm xét tuyển: Thí sinh có kết quả học tập toàn khóa bậc đại học đạt từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4) đều đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

4. Thủ tục xét tuyển:

Thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ dự tuyển/ ngành đăng ký tại phòng Đào tạo trường Cao đẳng nghề An Giang:

1. Phiếu dự tuyển;

2. Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (đối với người dự tuyển ngay trong năm tốt nghiệp);

3. Bản sao (có công chứng) bảng điểm bậc đại học.

IV. Tổ chức tuyển sinh:

1. Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng / thí sinh.

2. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018.

3. Thời gian công bố kết quả: dự kiến công bố vào ngày 10/12/2018.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ:

* Trường Cao đẳng nghề An Giang

– Địa chỉ: số 841, Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

– Điện thoại: 02963.852538 (phòng Đào tạo).

* Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ:

– Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ

– Điện thoại: 0292.3734370; Di động: 0943.046.316 (Ô. Chiến)

– Email:nvchien@ctu.edu.vn; Website: ctc.ctu.edu.vn./.