Tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2019

Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 năm 2019 như sau:

Đối tượng:

+ Khối K: TN.TCCN, TCN đúng ngành: bằng nghề 3/7 đúng ngành; TN.THPT (học 7 học kỳ)

+ Liên thông: TN. Cao đẳng đúng nghề (học 4 học kỳ)

+ Văn bằng 2: TN. Đại học (học 4 học kỳ)

Ngành đào tạo Đại học
Công nghệ KT Điện-Điện tử Khối K, Liên thông và văn bằng 2
Kế toán Khối K và Liên thông
Công nghệ KT công trình xây dựng Khối K và Liên thông
Công nghệ kỹ thuật nhiệt Liên thông
Công nghệ chế tạo máy Khối K
Công nghệ thông tin Khối K và Liên thông
Quản lý Công nghiệp Văn bằng 2

Mua và nộp hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng nghề An Giang. Hoặc download hồ sơ đăng ký dự tuyển trên trang Tuyển sinh, website: http://agvc.edu.vn/tuyen-sinh/