Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh đại học trực tuyến (từ xa), liên thông VLVH và văn bằng 2 năm 2019 như sau:

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển liên tục trong năm.

Tham khảo website:ctc.ctu.edu.vn Trung tâm liên kết đào tạo ĐH Cần Thơ.

Hình thức học: học vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật; Đại học từ xa học trực tuyến (online learning) hoặc học tập trung vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

ĐH Từ xa ĐH Liên thông ĐH Văn bằng 2 ĐH VLVH
Tài chính ngân hàng KT. Cơ điện tử Luật Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin Ngôn ngữ Anh Quản trị DV du lịch và lữ hành
Luật KT. Điện tử – Viễn thông Kế toán Luật
Ngôn ngữ Anh KT. Cơ khí Công nghệ thông tin Ngôn ngữ Anh
Bảo vệ thực vật Việt Nam học Bảo vệ thực vật

Mua và nộp hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng nghề An Giang. Hoặc download hồ sơ đăng ký dự tuyển trên trang Tuyển sinh, website: http://agvc.edu.vn/tuyen-sinh/