Tuyển sinh hệ liên thông và bồi dưỡng sau đại học

Hàng năm trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với một số trường Đại học khác như Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân Đà nẵng mở các lớp liên thông đại học hoặc bồi dưỡng sau đại học. Cụ thể, trong năm 2018, Nhà trường liên kết với trường Đại học sư phạm kỹ thuật mở các lớp như sau:

Ngành đào tạo Đại học BD sau đại học
Công nghệ KT Điện – Điện tử K, LT Kỹ thuật điện
Kế toán K, LT Quản lý kinh tế
Công nghệ KT công trình xây dựng K, LT KT Xây dựng
Công nghệ kỹ thuật nhiệt LT Kỹ thuật nhiệt
Công nghệ chế tạo máy K KT cơ khí
Công nghệ thông tin K, LT Khoa học máy tính

 

Ngoài ra các lớp bồi dưỡng chuyên đề sau đại học còn có các ngành: KT cơ điện tử, KT điện tử, Giáo dục học, Công nghệ thực phẩm, Lý luận và phương pháp dạy học công nghệ, KT cơ khí động lực; KT điều khiển và tự động hoá, Cơ kỹ thuật. (tham khảo Website: sdh.hcmute.edu.vn)

Mua và nộp hồ sơ tại Phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng nghề An Giang. Số : 841 – Trần Hưng Đạo – Bình Khánh – Long Xuyên – An Giang. Điện thoại: 02963.852.538