Đào tạo chính quy

Trung Cấp, Cao đẳng

Liên thông, liên kết

Cao đẳng, Đại học

Các lớp bồi dưỡng và đào tạo văn hóa

Hình thức giáo dục thường xuyên

Việc làm

Công ty chế phẩm xuất nhập khẩu Thủy sản An Mỹ cần tuyển dụng tài xế xe nâng và nhân viên vận hành
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, có quy trình sản xuất khép kín. Cần tuyển dụng 5 nhân viên Kỹ thuật (Cao đẳng, Trung cấp...) chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện lạnh, Cơ khí sửa chữa…

Lịch công tác