Thực hiện Tiểu Dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 2658/KH-CĐN
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Tiểu Dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (năm 2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đào Tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2658-ke-hoach-thuc-hien-tieu-du-an-3.signed.pdf
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 513
  • Trong tháng: 26 497
  • Tất cả: 578571