Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1595/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1594/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh Quy chế dân chủ cơ sở của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1593/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy định về định mức sửa chữa, mua sắm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1593/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Quy định về định mức sửa chữa, mua sắm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1592/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1591/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ xây dựng danh mục sự nghiệp công của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1590/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ xây dựng Quy chế công khai tài chính của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1589/QĐ-CĐN 03/08/2022 Quyết định thành lập Tổ rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng nghề An Giang
Lượt xem: 0
Tải về 0
1576/QĐ-CĐN 02/08/2022 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
1575/KH-CĐN 02/08/2022 Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2021-2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 76
  • Trong tháng: 372 017
  • Tất cả: 389895