Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:2242/KH-CĐN 23/10/2023 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 126
Tải về 3
Số:2243/TB-CĐN 23/10/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 145
Tải về 4
Số:2022/KH-CĐN 03/10/2023 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 533
Tải về 381
Số:2024/TB-CĐN 03/10/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 365
Tải về 4
Số:1910/KH-CĐN 21/09/2023 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 135
Tải về 3
Số:1911/TB-CĐN 21/09/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 129
Tải về 3
Số:1776/CĐN-TCHC 12/09/2023 CÔNG VĂN: v/v kinh phí đào tạo bồi dưỡng năm 2023
Lượt xem: 141
Tải về 10
Số:1777/CĐN-TCHC 12/09/2023 CÔNG VĂN: V/v kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2024
Lượt xem: 136
Tải về 7
Số:1667/KH-CĐN 21/08/2023 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 132
Tải về 2
Số:1668/TB-CĐN 21/08/2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 139
Tải về 2
12
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 735
  • Trong tháng: 40 022
  • Tất cả: 1807423