Sự kiện
DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN

DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Nhiệm kỳ 2021-2023

 

1. Ông Ngô Văn Hảo, Phó Trưởng khoa Cơ khí - Trưởng ban

2. Bà Trần Thị Thủy Ngân - Phó Trưởng khoa SPGDNN - Phó Trưởng ban

3. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Trưởng CTHSSV - QHDN- HTQT - Thành viên

4. Bà Trịnh Thị Nam Giang - Giảng viên Khoa KT - DL CNTTr - Thành viên

5. Ông Lý Đa Tạo - Giảng viên Khoa Điện - Thành viên

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 200
  • Trong tháng: 75 524
  • Tất cả: 1912659