Công trình, phần việc Tháng Công Nhân 2021

 

Tin, ảnh: Trung Hữu