Tổng quan du lịch và khách sạn

20/06/2022, Lê Thị Ngọc Trâm

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ biên: Tài liệu giảng dạy (lưu hành nội bộ)
Thông tin nhan đề: Giáo trình môn học Tổng quan du lịch và khách sạn
Nhà Xuất Bản: Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Loại hình: Book
Mô tả vật lý: 46 trang.
Năm Xuất Bản: 2018

46

17

  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 389
  • Trong tháng: 4 898
  • Tất cả: 5415