Căn cứ Kế hoạch đào tạo và chương trình học tập trình độ cao đẳng khóa K3 (2019 – 2022). Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa K3 như sau
27/04/2022 47