Sự kiện
Hội đồng trường Cao đẳng nghề An Giang

Nhiệm kỳ 2020-2025Ông Trần Chí Độ

Chủ tịch hội đồng trường


Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Thư ký hội đồng trường

Thành viên hội đồng trường

1. Ông Trần Chí Độ, TK.SP.GDNN Trường Cao đẳng nghề An Giang, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang –Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thư ký.

4. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

6. Ông Lê Việt Phương, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề An Giang thành viên.

7. Ông Lê Thanh Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang - Thành viên.

8. Bà Thái Thị Bạch Lan, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.

9. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

10. Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đoàn trường, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

11. Bà Đinh Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

12. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, phụ trách phòng Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

13. Ông Nguyễn Thành Sang, Trưởng phòng Đào tạo – NCKH, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

14. Ông Phạm Quốc Cường, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

15. Bà Phan Thị Kim Hên, Trưởng khoa Kinh tế-DL-CNTTr, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

16. Bà Phan Phương Quyên, Trưởng khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

17. Ông Trần Quốc Khánh, Trưởng khoa Cơ Khí, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

18. Ông Huỳnh Thanh Sang, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

19. Ông Đỗ Tùng Sang, Trưởng khoa Điện, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên.

20. Ông Nguyễn Thế Thắng, Đại diện giảng viên, Phó Trưởng khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên

21. Ông Trịnh Công Truyền, nguyên TP.QTTB, Trường Cao đẳng nghề An Giang - Thành viên


  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 861
  • Trong tháng: 40 148
  • Tất cả: 1807549