Hội thảo tổng kết quá trình chuyển giao, giới thiệu chương trình đào tạo Cơ điện tử định hướng tiêu chuẩn Đức năm 2021

Ngày 09/5/2022, trường Cao đẳng nghề An Giang đã tham gia hội thảo tổng kết quá trình chuyển giao, giới thiệu chương trình đào tạo Cơ điện tử định hướng tiêu chuẩn Đức cho Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Long An và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tham dự hội thảo về phía AGVC có TS Lê Việt Phương, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề An Giang cùng các giảng viên của bộ môn cơ điện tử, về phía GIZ có bà Phạm Việt Hà và ông Bạch Hưng Trường, đồng trưởng hợp phần “Hỗ trợ các cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp chất lượng cao, thuộc chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam” cùng đại diện 4 trường tham gia dự án chuyển giao chương trình.

Hội thảo đã thảo luận về các hoạt động đã triển khai vừa qua và thảo luận các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. Theo lộ trình triển khai dự án dự án sẽ hỗ trợ bổ sung các thiết bị mới cho xưởng Cơ điện tử, tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên, đào tạo giảng viên tham gia chấm thi chứng chỉ AP1 và AP2, tăng cường hợp tác hợp tác đào tạo kép với doanh nghiệp, Xây dựng nhóm giảng viên nòng cốt triển khai chương trình.

 

Được biết chương trình đào tạo Cơ điện tử theo chương trình của CHLB Đức là một trong các dự án hợp tác giữa AGVC và GIZ đang triển khai tại nhà trường.


Tin, Ảnh: Đức Tài