Sự kiện
Khoa Cơ khí

I- Giới thiệu khoa

- Các ngành nghề đào tạo

1. Nghề Công nghệ ô tô

2. Nghề Cơ điện tử

3. Nghề Cắt Gọt kim loại

4. Nghề  Lắp đặt thiết bị cơ khí

5. Nghề Hàn

- Tổng số CBNV, GV: 39, trong đó: Nữ: 02 

- Trình độ chuyên môn: 17 Thạc sĩ, 22 Đại học (Kỹ sư và cử nhân).

II- Lãnh đạo đơn vị

 


D:\E\1. CAO DANG NGHE\7. Thi đua\Picture GIAY KHEN, BANG CAP\z3503376606705_ea5af088c13cd854f074793df658d27f.jpg

Họ tên: ThS.Trần Quốc Khánh

Trưởng Khoa

Email: tranquockhanh@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Thực hiện các công việc do Ban Giám Hiệu phân công;

- Quản lý chung các hoạt động của khoa;

- Trực tiếp quản lý về công tổ chức, nhân sự và hành chính của khoa; chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của khoa;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của khoa;

- Công tác thi đua khen thưởng của giáo viên và nhân viên;

- Xây dựng mục tiêu chất lượng của khoa hàng năm;

- Lập chương trình, kế hoạch đào tạo năm học và xây dựng chương trình công tác của khoa;

- Theo dõi và đánh giá hoạt động của giáo viên và giáo viên chủ nhiệm;

- Tổng hợp phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ của khoa;

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo của khoa (Các nghề trong kỳ tuyển sinh mới);

- Phân bổ tiền mua sắm tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của khoa;

Họ tên: Nguyễn Kỳ Tân

Phó Trưởng Khoa

Email: nguyenkytan@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn nghề công nghệ ô tô;

- Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản các xưởng thuộc bộ môn nghề công nghệ ô tô;

- Thay trưởng khoa lập thời khóa biểu, tiến độ giảng dạy, lên kế hoạch giáo viên của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa phối hợp với phòng khảo thí lên kế hoạch thi học kỳ, tính chế độ coi chấm thi học kỳ của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa tổng hợp, kiểm tra các dự trù mua sắm vật tư, thiết bị CCDC của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa lập kế hoạch học lại và thi lại của sinh viên học sinh ký duyệt và nộp lên phòng chức năng;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Họ tên: Ngô Văn Hảo

Phó Trưởng Khoa

Email: ngovanhao@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Thay trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

- Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

- Thay trưởng khoa thực hiện việc nghiên cứu khoa học của khoa và quan hệ đối ngoại, ký duyệt kế hoạch và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa thực hiện công việc thuộc về Kiểm định và đảm bảo chất lượng như: Lập kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… và kiểm tra, hồ sơ giáo viên và GVCN… của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa lập Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và HSSV giỏi cấp khoa, cấp trường…, ký duyệt và nộp phòng chức năng (nếu có);

- Thay trưởng khoa thực hiện các vấn đề liên quan đến nghề trọng điểm của khoa;

- Tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của HSSV, báo với Trưởng khoa để thực hiện sơ tổng kết HK và năm;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

 

II - Bộ Môn 

1. Bộ môn Công nghệ ô tô

Giới thiệu về ngành nghề :

Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng là ngành, nghề học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau như: Cơ học, cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, tin học, an toàn…, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

        Ngành, nghề Công nghệ ô tô chủ yếu tập trung giải quyết bốn vấn đề cơ bản: Thiết kế, chế tạo, khai thác sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ như bảo dưỡng, sửa chữa; chế tạo, sản xuất; quản lý, kinh doanh; đào tạo trong lĩnh vực ô tô và xe - máy chuyên dùng.

          Cụ thể là:

          - BD&SC Đcơ xăng và đcơ diesel

          - BD&SC HT truyền lực như: Ly hộp, hộp số, cầu xe

          - BD&SC HT phanh, HT lái, HT treo, HT Điện thân xe, Điện lạnh ô tô và kỹ thuật đồng sơn…

          - Ngoài ra SV còn sử dụng được máy Scan để tìm panle trên các ô tô đời mới

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô;

- Sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô;

- Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô;

- Sửa chữa động cơ (máy) ô tô;

- Sửa chữa gầm ô tô;

- Sửa chữa điện và điều hòa ô tô;

- Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô;

- Kiểm định ô tô;

- Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng ở các đại lý bán, bảo hành ô tô;

- Quản lý gara ô tô, trung tâm bảo hành - sửa chữa ô tô;

- Có khả năng tự tạo việc làm.

 

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư cơ khí động lực

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Quản lý chung các hoạt động của bộ môn;

- Quản lý, phê duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên giảng dạy trong bô môn.

- Tổ chức thực hiên mô hình 5S cho các xưởng,

Email: nguyenngoctam@agvc. edu.vn

  

Họ tên: Huỳnh Trung Đức

Phó trưởng Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Quản lý xưởng thực hành của Bộ môn;

- Quản lý phân phối thiết bị, vật tư công cụ dụng cụ.

Email: huynhtrungduc@agvc.edu.vn

 

Họ tên: ThS.Trần Quốc Khánh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô, máy kéo)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Email: tranquockhanh@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Kỳ Tân

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô, máy kéo)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: nguyenkytan@agvc.edu.vn

Họ tên: Vương Bang Thái

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: vuongbangthai@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Lê Ngọc Ngân

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: lengocngan@agvc.edu.vn

Họ tên: Đoàn Nguyễn Uyên Minh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: doannguyenuyenminh@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Trần Văn Nhớ

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí ô tô

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: tranvannho@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Văn Thanh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí ô tô

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: nguyenvanthanh@agvc.edu.vn

Họ tên: Võ Hồng Hải

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí ô tô

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: vohonghai@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Diên

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: nguyenhoangdien@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Lâm Văn Nhàn

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: lamvannhan@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Chung Tường

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí ô tô

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

Email: chungtuong@agvc.edu.vn

 

2. Bộ môn Cơ điện tử

Giới thiệu về ngành nghề :

Cơ điện tử là lĩnh vực liên ngành giữa điện – điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin và các thuật toán điều khiển thông minh. Mỗi ứng dụng của cơ điện tử đều được tích hợp tất cả các yếu tố trên nhằm phát triển tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm, công nghệ mới có những tính năng vượt trội. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Robot, cơ khí chính xác, dây chuyền sản xuất tự động chính là những sản phẩm tiêu biểu của cơ điện tử.

Nghề đào tạo cơ điện tử đào tạo cho sinh viên Thiết kế hệ thống cơ điện tử; phân tích cấu trúc và hoạt động của hệ thống cơ điện tử; lắp ráp, vận hành và bảo trì các hệ thống thiết bị cơ khí, điện – điện tử, thủy lực – khí nén, các hệ thống tự động hóa sử dụng các bộ điều khiển; lắp đặt, vận hành các thiết bị và hệ thống tự động; xử lý các sự cố của hệ thống thiết bị cơ điện tử; tổ chức sản xuất theo nhóm, bồi dưỡng thợ bậc thấp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ điện tử; các dây chuyền sản xuất tự động; các doanh nghiệp làm dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ điện tử; các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ điện tử; bộ phận chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ cơ điện tử.

Họ tên: Đoàn Văn Phúc

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điện

Ngoại ngữ: B1 Tiếng Anh

Tin học:Chứng chỉ tin học nâng cao

Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện

Kỹ năng nghề Asian: Bậc 3/5 Cơ Điện

Nhiệm vụ:

- Quản lý chung các hoạt động của bộ môn;

- Trực tiếp quản lý về công tổ chức, giảng viên của bộ môn; chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của bộ môn;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của bộ môn;

- Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá viên chức của giảng viên;

- Lập chương trình, kế hoạch đào tạo năm học và xây dựng chương trình công tác của bộ môn theo năm học;

- Theo dõi và đánh giá hoạt động của giảng viên và giáo viên chủ nhiệm;

- Tổng hợp phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ của khoa;

- Kiểm tra, ký duyệt, quản lý hồ sơ, sổ sách đối với GV thuộc bộ môn;

- Tổng hợp các hoạt động của bộ môn để báo cáo tháng, báo cáo sơ tổng kết HK và năm;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

Email: doanvanphuc@agvc.edu.vn

Họ tên: Phan Tấn Phước

Phó trưởng Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Điện tử

Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

Tin học: CC tin học nâng cao

Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện

Kỹ năng nghề Asian: Bậc 3/5 Cơ Điện

Nhiệm vụ:

- Thực hiện đủ các loại hồ sơ quản lý xưởng theo quy định của nhà trường;

- Phối hợp với phòng QTTB để mua sắm vật tư, CCDC cho tổ;

- Lập dự trù mua sắm vật tư – CCDC và thiết bị ở xưởng;

- Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư có hiệu quả và tiết kiệm;

- Đẩy mạnh thực hiện và duy trì mô hình 5S ở xưởng;

- Kiểm tra, ký duyệt, quản lý hồ sơ, sổ sách đối với GV thuộc bộ môn;

- Tổng hợp các hoạt động của bộ môn để báo cáo tháng, báo cáo sơ tổng kết HK và năm;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách

Email: phantanphuoc@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Phạm Minh Phương

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hoá

- Ngoại ngữ: B

- Tin học: Chứng chỉ tin học nâng cao

- Kỹ năng nghề quốc gia: 3/5 Cơ điện tử

 

Email: phamminhphuong@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Văn Thơm

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT điều khiển và tự động hoá

- Ngoại ngữ: Toiec 460

- Tin học: B

- Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện

Email: nguyenvanthom@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thái Huyền

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Cơ điện tử

- Ngoại ngữ: Toeic 505, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh

- Tin học: B

- Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện

Email: nguyenthithaihuyen@agvc.edu.vn

 

 

Họ tên: Lê Tấn Thanh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hoá

- Ngoại ngữ: B Tiếng Anh

- Tin học: B

- Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện

Email: letanthanh@agvc.edu.vn

 

 

Họ tên: Nguyễn Bảo Huy

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Kỹ Thuật Cơ Khí

- Ngoại ngữ:Anh Văn B1

- Tin học:  Ứng dụng  công nghệ thông tin nâng cao

- Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện Tử, bậc 3/5 Cắt gọt kim loại trên máy CNC

Email:nguyenbaohuy@agvc.edu.vn

 

 

Họ tên: Nguyễn Đức Tài

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật Cơ điện tử

- Ngoại ngữ: B1(Anh văn)

- Tin học: Ứng dụng Tin học Cơ bản

- Kỹ năng nghề quốc gia: Bậc 3/5 Cơ Điện Tử

- Email: nguyenductai@agvc.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Huỳnh Viên Thông

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điều khiển tự động và tự động hóa

- Ngoại ngữ: B1 tiếng Anh

- Tin học: B

- Kỹ năng nghề quốc gia: 3/5 Cơ điện tử

- Kỹ năng nghề khu vực Asian: 3/5 Cơ điện tử

Email: nguyenhuynhvienthong@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Tấn Việt Khoa

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện tử

- Ngoại ngữ: B

- Tin học: B

- Kỹ năng nghề quốc gia

Email: nguyentanvietkhoa@agvc.edu.vn

 

3. Bộ môn Cắt gọt kim  loại

Giới thiệu về ngành nghề :

Cắt gọt kim loại còn gọi là kỹ thuật chế tạo máy là một phần gia công trong lĩnh vực Cơ khí. Cắt gọt kim loại là một nghề chuyên về các hoạt động đối với kim loại như sắt thép, đồng, nhôm,...

Cắt gọt kim loại là một quá trình thực hiện việc gia công cơ khí bằng các công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài phẳng, mài tròn, mài côn,.. và các máy  công cụ điều khiển số như máy tiện CNC, máy phay CNC, máy cắt dây, máy EDM,..để cắt bỏ lớp kim loại tạo nên những chi tiết cơ khí có kích thước, hình dáng, độ bóng theo thông số yêu  cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế.

Nghề cắt gọt kim loại nằm trong nhóm ngành có nhu cầu sử dụng nhân lực kỹ thuật cao thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng yếu với nhu cầu tuyển dụng nhiều và mức lương cao.

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ thực hiện được các kỹ năng như tiện, phay, bào, doa trên máy gia công vạn năng hoặc máy gia công tự động CNC, để gia công hoàn chỉnh các chi tiết máy;  Có khả năng sử dụng máy tính để thiết kế bản vẽ và lập trình gia công chi tiết hoàn toàn tự động trên các máy CNC.

          Làm việc:  tại các công ty chế tạo các  sản phẩm cơ khí. Tham gia trực tiếp gia công sản phẩm trên các máy tiện, máy phay, máy tiện CNC, máy phay CNC.

Họ tên: HUỲNH VINH LỢI

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Email: huynhvinhloi@agvc.edu.vn

- Quản lý chung các hoạt động của bộ môn.

- Xây dựng chương trình đào tạo của nghề Cắt gọt kim loại.

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

- Kết hợp với Phó Trưởng khoa lập thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy.

 

Họ tên: TRẦN VĂN DŨNG

Phó trưởng Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

Email: tranvandung@agvc.edu.vn

- Quản lý chung các hoạt động của xưởng Cắt gọt kim loại.

- Phối hợp với giảng viên thực hiện 5S.

- Lập kế hoạch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị ở các xưởng cắt gọt kim loại.

- Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của bộ môn;

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề Cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô…

  

Họ tên: NGUYỄN ĐẶNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Email:nguyendang@agvc.edu.vn

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề Cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô.

Họ tên: NGUYỄN THÀNH NHƠN

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Email:nguyenthanhnhon@agvc.edu.vn

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề Cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô.

Họ tên: TRẦN HẢI SÂM

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Email:transam@gmail.com,tranhaisam@agvc.edu.vn

- Hỗ trợ Phó trưởng bộ mônphụ trách xưởng Tiện - Cắt gọt kim loại.

- Phối hợp với trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn cùng giảng viên khác thực hiện 5S.

- Lập kế hoạch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị ở các xưởng Tiện.

- Tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của bộ môn;

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề Cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô…

Họ tên: PHAN MINH TIẾN

Giảng viên

Phó bí thư liên chi đoàn khoa Cơ khí

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Email: phanminhtien@agvc.edu.vn

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô.

Họ tên: HUỲNH HỮU TRÍ

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí.

Email: huynhhuutri@agvc.edu.vn

- Hỗ trợ Phó trưởng bộ mônphụ trách xưởng CNC - Cắt gọt kim loại.

- Phối hợp với trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn cùng giảng viên khác thực hiện 5S.

- Lập kế hoạch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị ở các xưởng CNC.

Họ tên: PHẠM MINH TUẤN

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Email: phamminhtuan@agvc.edu.vn

- Tham gia giảng dạy các Môđun/ Môn học của nghề Cắt gọt kim loại và các môn cơ sơ của nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí, nghề Công nghệ ô tô.

4. Bộ môn Lắp đặt cơ khí

Trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhiều nhà máy xí nghiệp ra đời đòi hỏi cần nhiều nhân lực để Lắp đặt các thiết bị máy móc phục vụ gia công và sản xuất.

Hiện bộ môn đang quản lý đào tạo 2 nghề là Lắp đặt thiết bị cơ khí và công nghệ hàn.

1.1. Giới thiệu về nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí: 

>> Nhiệm vụ của người Lắp đặt thiết bị cơ khí (LĐTBCK) là lắp đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh và bảo dưỡng những các máy móc, thiết bị cơ khí, thiết bị nâng chuyển như: Băng tải, cần trục, máy gia công kim loại, máy bơm, máy nghiền, tuốc bin, thang máy nâng hạ,…

>> LĐTBCK là ngành đề cao kỹ năng, tính chuyên môn của người thực hiện nên chương trình đào tạo ngoài các môn kỹ thuật cơ sở còn gồm rất nhiều học phần về rèn luyện kỹ năng nghề. Cụ thể là:

~ Đo kiểm và Thiết kế bản vẽ các kết cấu cần lắp đặt

~ Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị Lạnh công nghiệp

~ Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị Nâng chuyển

~ Lắp đặt và bảo dưỡng máy Nghiền nguyên liệu

~ Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống Thông gió

~ Lắp đặt và bảo dưỡng khung Nhà công nghiệp

~ Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống Lò sấy

~ Lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống Băng tải

~ Lắp đặt và bảo dưỡng máy Gia công kim loại

~ Lắp đặt và bảo dưỡng máy Nông nghiệp

~ Lắp ráp cơ khí và chống rĩ kết cấu cơ khí

~ Các phương pháp hàn cơ bản và hiện đại,...

>> CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGHỀ LĐTBCK

    Tốt nghiệp LĐTBCK có thể xin việc ở hầu khắp các nhà máy, công ty, xí nghiệp, xưởng cơ khí có ở rộng khắp tại các địa phương và các tỉnh thành ở Việt Nam. Các nước trong khu vực và trên thế giới cũng đang cần nguồn nhân lực LĐTBCK kỹ thuật cao, vì vậy có nhiều cơ hội để có thể làm việc ở nước ngoài.

>> CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI CỦA TRƯỜNG ĐV NGHỀ LĐTBCK

-> Trình độ Trung cấp chỉ học trong 2năm và Miễn 100% Học phí cho người học

-> Trình độ Cao đẳng chỉ học trong 2,5năm và Giảm 70% học phí cho người học

-> Được xem xét cấp học bổng hỗ trợ học tập.

-> Cam kết giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp,... tại các công ty, xí nghiệp trong tỉnh với mức lương ổn định.

>> TUYỂN SINH NGHỀ LĐTBCK

     Hiện nay LĐTBCK được đào tạo ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Sau khi Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng học viên có thể đi làm ngay hoặc học Liên thông lên Cao đẳng/ Đại học Cơ khí.

1.1. Giới thiệu về nghề công nghệ hàn (CNH): 

>> CNH được xem là một ngành kỹ thuật phổ biến trong lĩnh vực Cơ khí. Khối lượng công việc Hàn khá phổ biến và rất nhiều, có thể gặp ở bất cứ doanh nghiệp nào, do đó Hàn đã và đang trở thành một ngành nghề có nhu cầu nhân viên kỹ thuật rất lớn.

>> CNH là ngành nghề đề cao kỹ năng, tính chuyên môn của người thực hiện nên chương trình đào tạo ngoài các môn kỹ thuật cơ sở còn gồm rất nhiều học phần về rèn luyện kỹ năng nghề. Cụ thể là: 

~ Thiết kế và Tính toán kết cấu hàn

~ Hàn GTAW (Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong khí trơ)

~ Hàn SAW (Hàn hồ quang Tự động dưới lớp thuốc)

~ Hàn GMAW (Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong khí trơ/ khí hoạt tính)

~ Hàn FCAW (Hàn hồ quang dây lõi thuốc trong môi trường khí)

~ Hàn PAW (Hàn hồ quang Plasma)

~ Hàn SMAW (Hàn hồ quang tay)

~ Hàn RW (Hàn tiếp xúc/ hàn điện trở)

~ Hàn FW (Hàn ma sát)

~ Hàn OAW (Hàn khí)

~ Hàn Robot,...

>> CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGHỀ CNH

Tốt nghiệp CNH có thể xin việc ở hầu khắp các nhà máy, công ty, xí nghiệp, xưởng cơ khí có ở rộng khắp tại các địa phương và các tỉnh thành ở Việt Nam. Các nước trong khu vực và trên thế giới cũng đang cần nguồn nhân lực Hàn kỹ thuật cao, vì vậy có nhiều cơ hội để có thể làm việc ở nước ngoài.

 

>> TUYỂN SINH NGHỀ CNH

Hiện nay CNH được đào tạo ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Sau khi Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng học viên có thể đi làm ngay hoặc học Liên thông lên Cao đẳng/ Đại học Cơ khí.

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI CỦA TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGHỀ CNH

-> Trình độ Trung cấp chỉ học trong 2năm và Miễn 100% Học phí cho người học

-> Trình độ Cao đẳng chỉ học trong 2,5năm và giảm 70% học phí cho người học

-> Được xem xét cấp học bổng hỗ trợ học tập.

-> Cam kết giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp,...

 


Họ tên: PHÙNG DANH SA

Trưởng bộ môn Lắp đặt cơ khí

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí

Email: phungdanhsa@agvc.edu.vn
Họ tên: ĐẶNG HỮU NGHỊ

Phó trưởng bộ môn Lắp đặt cơ khí

Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ chế tạo máy

Email: danghuunghi@agvc.edu.vn

 

Họ tên: NGÔ THANH SANG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ chế tạo máy

Email: ngothanhsang@agvc.edu.vnHọ tên: HUỲNH NGHUYỆT KHUYẾN

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ chế tạo máy

Email: huynhnguyetkhuyen@agvc.edu.vn


Họ tên: NGUYỄN BÁ TÒNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật cơ khí

Email: nguyenbatong@agvc.edu.vn


Họ tên: NGUYỄN HOÀNG MINH TRÍ

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ chế tạo máy

Email: nguyenhoangminhtri@agvc.edu.vn


 

Họ tên: NGUYỄN THANH TÙNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: KS. Công nghệ chế tạo máy;

Email: nguyenthanhtung@agvc.edu.vn


  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 167
  • Trong tháng: 75 491
  • Tất cả: 1912626