Sự kiện
Khoa Cơ khí

I- Giới thiệu khoa

- Các ngành nghề đào tạo

1. Nghề Công nghệ ô tô

2. Nghề Cơ điện tử

3. Nghề Cắt Gọt kim loại

4. Nghề  Lắp đặt thiết bị cơ khí

5. Nghề Hàn

- Tổng số CBNV, GV: 39, trong đó: Nữ: 02 

- Trình độ chuyên môn: 17 Thạc sĩ, 22 Đại học (Kỹ sư và cử nhân).

II- Lãnh đạo đơn vị

 


D:\E\1. CAO DANG NGHE\7. Thi đua\Picture GIAY KHEN, BANG CAP\z3503376606705_ea5af088c13cd854f074793df658d27f.jpg

Họ tên: ThS.Trần Quốc Khánh

Trưởng Khoa

Email: tranquockhanh@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Thực hiện các công việc do Ban Giám Hiệu phân công;

- Quản lý chung các hoạt động của khoa;

- Trực tiếp quản lý về công tổ chức, nhân sự và hành chính của khoa; chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của khoa;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề… của khoa;

- Công tác thi đua khen thưởng của giáo viên và nhân viên;

- Xây dựng mục tiêu chất lượng của khoa hàng năm;

- Lập chương trình, kế hoạch đào tạo năm học và xây dựng chương trình công tác của khoa;

- Theo dõi và đánh giá hoạt động của giáo viên và giáo viên chủ nhiệm;

- Tổng hợp phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ của khoa;

- Tổng hợp kế hoạch đào tạo của khoa (Các nghề trong kỳ tuyển sinh mới);

- Phân bổ tiền mua sắm tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của khoa;

Họ tên: Nguyễn Kỳ Tân

Phó Trưởng Khoa

Email: nguyenkytan@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn nghề công nghệ ô tô;

- Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản các xưởng thuộc bộ môn nghề công nghệ ô tô;

- Thay trưởng khoa lập thời khóa biểu, tiến độ giảng dạy, lên kế hoạch giáo viên của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa phối hợp với phòng khảo thí lên kế hoạch thi học kỳ, tính chế độ coi chấm thi học kỳ của khoa và ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa tổng hợp, kiểm tra các dự trù mua sắm vật tư, thiết bị CCDC của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa lập kế hoạch học lại và thi lại của sinh viên học sinh ký duyệt và nộp lên phòng chức năng;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề Công nghệ ô tô lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

Họ tên: Ngô Văn Hảo

Phó Trưởng Khoa

Email: ngovanhao@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Thay trưởng khoa trực tiếp chỉ đạo tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

- Thay trưởng khoa phụ trách kiểm kê tài sản tổ bộ môn LĐCK; CGKL; CĐT;

- Thay trưởng khoa thực hiện việc nghiên cứu khoa học của khoa và quan hệ đối ngoại, ký duyệt kế hoạch và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa thực hiện công việc thuộc về Kiểm định và đảm bảo chất lượng như: Lập kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… và kiểm tra, hồ sơ giáo viên và GVCN… của khoa, ký duyệt và nộp phòng chức năng;

- Thay trưởng khoa lập Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi và HSSV giỏi cấp khoa, cấp trường…, ký duyệt và nộp phòng chức năng (nếu có);

- Thay trưởng khoa thực hiện các vấn đề liên quan đến nghề trọng điểm của khoa;

- Tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của HSSV, báo với Trưởng khoa để thực hiện sơ tổng kết HK và năm;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT thực hiện phân công giảng dạy và tổng hợp thừa giờ gửi Trưởng khoa để tổng hợp chung của khoa;

- Phối hợp với các tổ bộ môn nghề LĐCK; CGKL; CĐT lập kế hoạch đào tạo của các nghề thuộc tổ trong kỳ tuyển sinh mới, gửi Trưởng khoa để tổng hợp thực hiện kế hoạch chung của khoa;

- Lưu trữ hồ sơ phần được phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

 

II - Bộ Môn 

1. Bộ môn Công nghệ ô tô

Giới thiệu về ngành nghề :

Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng là ngành, nghề học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau như: Cơ học, cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, tin học, an toàn…, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

        Ngành, nghề Công nghệ ô tô chủ yếu tập trung giải quyết bốn vấn đề cơ bản: Thiết kế, chế tạo, khai thác sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ như bảo dưỡng, sửa chữa; chế tạo, sản xuất; quản lý, kinh doanh; đào tạo trong lĩnh vực ô tô và xe - máy chuyên dùng.

          Cụ thể là:

          - BD&SC Đcơ xăng và đcơ diesel

          - BD&SC HT truyền lực như: Ly hộp, hộp số, cầu xe

          - BD&SC HT phanh, HT lái, HT treo, HT Điện thân xe, Điện lạnh ô tô và kỹ thuật đồng sơn…

          - Ngoài ra SV còn sử dụng được máy Scan để tìm panle trên các ô tô đời mới

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô;

- Sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô;

- Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô;

- Sửa chữa động cơ (máy) ô tô;

- Sửa chữa gầm ô tô;

- Sửa chữa điện và điều hòa ô tô;

- Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô;

- Kiểm định ô tô;

- Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng ở các đại lý bán, bảo hành ô tô;

- Quản lý gara ô tô, trung tâm bảo hành - sửa chữa ô tô;

- Có khả năng tự tạo việc làm.

 

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:Kỹ sư cơ khí động lực

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Quản lý chung các hoạt động của bộ môn;

- Quản lý, phê duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên giảng dạy trong bô môn.

- Tổ chức thực hiên mô hình 5S cho các xưởng,

Email: nguyenngoctam@agvc. edu.vn

  

Họ tên: Huỳnh Trung Đức

Phó trưởng Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Quản lý xưởng thực hành của Bộ môn;

- Quản lý phân phối thiết bị, vật tư công cụ dụng cụ.

Email: huynhtrungduc@agvc.edu.vn

 

Họ tên: ThS.Trần Quốc Khánh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: ThS. Kỹ thuật

(chuyên ngành: Khai thác và bảo trì ô tô, máy kéo)

Kỹ năng Nghề quốc gia

Sư phạm dạy nghề

- Email: tranquockhanh@agvc.edu.vn