Thông tin về khoa Công nghệ thông tin

 Cơ cấu tổ chức và đội ngũ:

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2007 từ 2 tổ Tin học của 2 trường Dạy nghề An Giang và trường Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

Hiện nay khoa có tổng cộng 14 Giảng viên gồm: 10 Thạc sỹ; 04 Kỹ sư, Cử nhân.

Khoa có 02 tổ:          - Công nghệ phần mềm

                                  - Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng

Cơ cấu tổ chức khoa: - Trưởng khoa

                                   - Phó trưởng khoa

                                   - Trưởng bộ môn, Phó bộ môn

                                   - Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Công nghệ Thông Tin – Khu 2 Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

165A Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - TP. Long Xuyên - An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0269.855717;

Địa chỉ mail: khoacntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

anh tin bai

Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ Tên

Chức vụ

Trình độ

Điện thoại

Email

1.

Huỳnh Thanh Sang

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0919.271.834

huynhthanhsang@agvc.edu.vn

2.

Vũ Trường Duy

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

0939.458.299

vutruongduy@agvc.edu.vn

Danh sách các tổ:

* Tổ Quản trị mạng và Kỹ thuật phần cứng:

STT

Họ Tên

Chức vụ

Trình Độ

Điện thoại

Email

1.

Trần Quang Tuấn

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

0902.503.422

tranquangtuan@agvc.edu.vn

2.

Trần Minh Khang

Giảng viên

Đại học

0979.884.450

tranminhkhang@agvc.edu.vn

3.

Thái Kim Ngân

Giảng viên

Đại học

0949.424.128

thaikimngan@agvc.edu.vn

4.

Đổ Văn Nhớ

Phó bộ môn

Thạc sĩ

0836.737.797

dovannho@agvc.edu.vn

5.

Phương Phương Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ

0983.010.414

phuongphuongthuy@agvc.edu.vn

6.

Lê Thị Ngọc Trâm

Giảng viên

Đại học

0934.783.470

lethingoctram@agvc.edu.vn

* Tổ Công nghệ phần mềm:

TT

Họ Tên

Chức vụ

Trinh độ

Điện thoại

Email

1.

Nguyễn Thanh Long

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

0905.252.474

nguyenthanhlong@agvc.edu.vn

2.

Trần Thị Kim Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

0939.029.025

tranthikimngoc@agvc.edu.vn

3.

Huỳnh Việt Anh Thư

Giảng viên

Đại học

0913.116.652

huynhvietanhthu@agvc.edu.vn

4.

Đoàn Thị Tuyết Vân

Giảng viên

Thạc sĩ

0939.969.847

doanthituyetvan@agvc.edu.vn

5.

Vương Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

Thạc sĩ

0943.777.897

vuongthiminhnguyet@agvc.edu.vn

6.

Phan Thị Thanh Thoãng

Phó bộ môn

Thạc sĩ

0919.994.867

phanthithanhthoang@agvc.edu.vn

2. Khoa Công nghệ Thông tin đào tạo các nghề: 

a. Trình độ Cao đẳng: 

1. Lập trình máy tính

2. Quản trị mạng máy tính

3. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

b. Trình độ Trung cấp:

1. Kỹ thuật  sửa chữa, lắp máy máy tính

2. Tin học ứng dụng

3. Thiết kế đồ họa

3. Cơ sở vật chất:

            Khoa hiện có 05 phòng học lý thuyết, 14 phòng máy vi tính thực hành chuyên môn và Xưởng thực hành. Trong đó:

            - 02 Phòng máy tinh nghề Quản trị mạng máy tính

            - 02 Phòng Lắp ráp, cài đặt máy tính,sửa chữa máy tính

            - 01 Phòng thực hành màn hình, máy in

            - 01 Phòng thực hành các môn điện tử, . . .

            - 02 Phòng máy tính nghề Lập trình máy tính, Tin học ứng dụng

            - 03 Phòng máy tinh

  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 365
  • Trong tháng: 4 874
  • Tất cả: 5391