Sự kiện
Khoa Điện

I- Giới thiệu khoa

- Tên Khoa: Khoa Điện

- Tên tiếng anh: Faculty of Electrical Engineering

- Địa chỉ: Khoa Điện – Trường Cao đẳng nghề An Giang, số 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 02693.855.713

Khoa Điện thực hiện chức năng đào tạo 04 ngành nghề với các cấp độ như sau:

- Nghề Điện công nghiệp là nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế

- Nghề Kỹ thuật máy lạnh & điều hoà không khí là nghề trọng điểm cấp độ Khu vực ASEAN

- Nghề Điện tử công nghiệp

- Nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hoá. 

Đội ngũ giảng viên gồm 32 giảng viên với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề Quốc gia, Khu vực ASEAN đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp quy định

- Trình độ thạc sỹ chuyên ngành: 15 giảng viên

- Trình độ đại học chuyên ngành: 17 giảng viên

- Kỹ năng nghề Quốc gia: 29 giảng viên

- Kỹ năng nghề khu vực ASEAN: 03 giảng viên

 

II- Lãnh đạo đơn vị


Họ tên: Đỗ Tùng Sang

Trưởng Khoa

Email: dotungsang@agvc.edu.vn

Điện thoại: 0919.060.782

Quản lý chung


Họ tên: Trương Nhựt Xuân Phong

Phó Trưởng Khoa

Email: truongnhutxuanphong@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Cơ sở vật chất

- Nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công


Họ tên: Võ Thành Lâm

Phó Trưởng Khoa

Email: vothanhlam@agvc.edu.vn

Quản lý:

- Công tác chủ nhiệm

- Nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công

II- Bộ Môn 

1. Bộ môn Điện công nghiệp

Giới thiệu về ngành Điện công nghiệp: trang bị kiến thức và kỹ năng về lắp đặt điện nhà, sửa chữa thiết bị điện gia dụng, quấn dây các loại máy điện, lắp đặt và sửa chữa tủ điện công nghiệp. Học sinh sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở, công ty, xí nghiệp, nhà máy,……có khả năng tư vấn, thiết kế, thi công các công trình điện dân dụng và điện công nghiệp. Ngoài ra có thể học liên thông lên đại học, sau đại học.


 

Họ tên: Trần Đức Anh

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Email: tranducanh@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Đào Vĩnh Trường

Phó Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thiết bị và nhà máy điện

Email: nguyendaovinhtruong@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Anh Dũng

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Email: trananhdung@agvc.edu.vn


Họ tên: Lý Hoàng Giang

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện

Email: lyhoanggiang@agvc.edu.vn


Họ tên: Lê Đức Kiên

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: leduckien@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Văn Mối

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Email: nguyenvanmoi@agvc.edu.vn


Họ tên: Đoàn Trọng Nhân

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Email: doantrongnhan@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Thị Hồng Phượng

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Email: tranthihongphuong@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Tấn Tài

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: trantantai@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Phạm Hùng Thanh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: tranphamhungthanh@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Văn Thọ

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Email: nguyenvantho@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Kim Thuấn

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử

Email: trankimthuan@agvc.edu.vn


Họ tên: Lương Hoàng Vĩnh Thuận

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Email: luonghoangvinhthuan@agvc.edu.vn


Họ tên: Võ Văn Toàn

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp

Email: vovantoan@agvc.edu.vn

Họ tên: Võ Thị Ngọc Trâm

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: vothingoctram@agvc.edu.vn


Họ tên: Đỗ Văn Tuấn

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: dovantuan@agvc.edu.vn

2. Bộ môn Điện lạnh

Giới thiệu về ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí: trang bị kiến thức và kỹ năng về máy lạnh dân dụng, điều hoà không khí trung tâm và hệ thống lạnh công nghiệp. Học sinh sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở, công ty, xí nghiệp, nhà máy, cao ốc …… Học liên thông các trình độ như đại học, sau đại học.

Họ tên: Lê Vĩnh Triều

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh

Email: levinhtrieu@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Thanh Phong

Phó Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật điện

Email: tranthanhphong@agvc.edu.vn


Họ tên: Trịnh Công Trung Chỉnh

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: trinhcongtrungchinh@agvc.edu.vn


Họ tên: Đặng Trường Hải

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hoá và cung cấp điện

Email: dangtruonghai@agvc.edu.vn


Họ tên: Văng Minh Khoa

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện lạnh

Email: vangminhkhoa@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Tấn Lộc

Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh

Email: trantanloc@agvc.edu.vn