Sự kiện
Khoa Điện

I- Giới thiệu khoa

- Tên Khoa: Khoa Điện

- Tên tiếng anh: Faculty of Electrical Engineering

- Địa chỉ: Khoa Điện – Trường Cao đẳng nghề An Giang, số 841 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 02693.855.713

Khoa Điện thực hiện chức năng đào tạo 04 ngành nghề với các cấp độ như sau:

- Nghề Điện công nghiệp là nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế

- Nghề Kỹ thuật máy lạnh & điều hoà không khí là nghề trọng điểm cấp độ Khu vực ASEAN

- Nghề Điện tử công nghiệp

- Nghề Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hoá. 

Đội ngũ giảng viên gồm 32 giảng viên với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề Quốc gia, Khu vực ASEAN đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp quy định

- Trình độ thạc sỹ chuyên ngành: 15 giảng viên

- Trình độ đại học chuyên ngành: 17 giảng viên

- Kỹ năng nghề Quốc gia: 29 giảng viên

- Kỹ năng nghề khu vực ASEAN: 03 giảng viên