Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA

Danh sách cán bộ giáo viên khoa Kinh tế:

Khoa Kinh tế có 02 tổ chuyên môn, 01 Phòng thực hành kế toán và báo cáo thuế.

Tổng số Giảng viên, nhân viên Khoa là 20 người, có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng thực tế đáp ứng nhu cầu của người học.

Thạc sĩ : 14 giảng viên

Đại học : 06 giảng viên (trong đó có 02 giảng viên đang học Thạc sĩ).

– Ban Lãnh đạo khoa

TT Họ và tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1 Phan Thị Kim Hên Trưởng khoa Thạc sĩ kinh tế
2 Nguyễn Cao Triết Phó Trưởng khoa Thạc sĩ kinh tế
3 Trương Võ Yến Thu Nhân viên khoa Cử nhân

– Tổ Doanh nghiệp

STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1 Thiều Bửu Huệ Tổ trưởng Thạc sĩ KT nông nghiệp;
Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2 Phạm Thu Vân Giáo viên Cử nhân Tài chính – Kế toán
Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
3 Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Cử nhân Kinh tế ngoại thương
4 Nguyễn Ngọc Đẹp Giáo viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Cử nhân kế toán
5 Trịnh Thị Nam Giang Giáo viên Thạc sĩ tài chính Ngân hàng
Cử nhân kế toán tổng hợp
6 Trần Đức Hoà Giáo viên Thạc sĩ tài chính Ngân hàng
7 Đổng Hoài Linh Giáo viên Thạc sĩ tài chính Ngân hàng
8 Trần Võ T Diễm Trang Giáo viên Thạc sĩ tài chính Ngân hàng
9 Nguyễn Trí Dũng Giáo viên Cử nhân kế toán doanh nghiệp
10 Huỳnh Thị Huyền Thoại Giáo viên Cử nhân kế toán doanh nghiệp

– Tổ Cơ sở

STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Nguyễn Thị Khanh Tổ trưởng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân Tài chính
2 Phan Tiến Dũng Giáo viên Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp
Cử nhân Tài chính
3 Bùi Thị Kim Chung Giáo viên Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
VB 2 Kế toán doanh nghiệp
4 Nguyễn Minh Trí Giáo viên Thạc sĩ KT phát triển nông thôn
5 Võ Hoàng Hồ Thủy Giáo viên Cử nhân quản trị kinh doanh
6 Nguyễn Ngọc Giáo viên Cử nhân kinh tế
7 Đinh Thị Xuân Nghiêm Giáo viên Cử nhân kinh tế

 II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Chức năng: Quản lý, điều hành các hoạt động của khoa theo đúng qui chế chuyên môn và theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;

– Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo qui định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

* Sau khi tốt nghiệp: Học sinh-sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề như sau:

Nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế và tài chính trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị.

Có năng lực thực hành nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính, nghiệp vụ ngân hàng theo yêu cầu của bậc học.

Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác.

Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính và soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách.

Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành trên máy vi tính.

Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

Có sức khoẻ để đảm nhận công việc.

IV.CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tại các cơ quan quản lý tài chính,các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, các ngân hàng, tổ chức tín dụng thuộc các thành phần kinh tế với chức năng, nhiệm vụ là kế toán viên, cán bộ quản lý tài chính, ngân sách, thuế. cụ thể như sau:

– Tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp có thể làm kế toán, quản lý tài chính ở các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Tốt nghiệp ngành Kế toán hành chính sự nghiệp có thể làm kế toán, quản lý tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính (sở tài chính, phòng tài chính,…), các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, trung tâm văn hoá,…)

– Tốt nghiệp ngành Tài chính – ngân hàng có thể đảm nhận các công việc của kế toán, giao dịch viên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ quan và tổ chức tài chính.

– Đặc biệt, nếu sau khi tốt nghiệp, không muốn đi làm, bạn có thể tự mình thành lập doanh nghiệp, tự đứng ra quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

– Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

V. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Kế toán doanh nghiệp:

Trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác kế toán tại doanh nghiệp. VD: lập hoá đơn, chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp (kế toán tiền lương, kế toán thanh toán, kế toán kho,…). Trang bị cho HSSV những kiến thức liên quan đến việc sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm kế toán trên Excel (TT200 và TT133).

2. Kế toán hành chính sự nghiệp

Trang bị kiến thức liên quan đến công tác kế toán tại các đơn vị trường học, bệnh viện,… các đơn vị HCSN khác (TT 107).

3. Tài chính Ngân hàng:

Hướng dẫn những kỹ năng, kiến thức liên quan đến công tác tài chính tại ngân hàng (Nghiệp vụ cho vay, thu hồi nợ, nghiệp vụ bảo hiểm,…)

VI. CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:

1. Hệ Trung cấp:

+ Đối tượng tốt nghiệp THPT, Thời gian học 1,5 năm

+ Đối tượng tốt nghiệp THCS, Thời gian học 02 năm

+ Sau khi tốt nghiệp trung cấp có tay nghề tương đương với bậc thợ 3/7

2. Hệ Cao đẳng

+ Đối tượng tốt nghiệp THPT, Thời gian học 2,5 năm

+ Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp thời gian học 1 năm

+ Sau khi Tốt nghiệp hệ Cao đẳng có tay nghề tương đương với bậc thợ 4/7

3. Các nghề ngắn hạn:

Ngoài ra, Khoa còn đang mở các lớp đào tạo ngắn hạn (từ 1 tháng đến 6 tháng) như:

– Kế toán DN sơ cấp.

– Báo cáo thuế.

– Nghiệp vụ bán hàng,…

4. Phương hướng tới: Khoa chuẩn bị mở thêm ngành mới như sau:

– Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Quản trị bán hàng

– Nghiệp vụ bán hàng

 

  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 384
  • Trong tháng: 4 893
  • Tất cả: 5410