Sự kiện
Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang

I. GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang được thành lập vào tháng 9 năm 2021 trên cơ sở hợp nhất từ  khoa Kinh tế và khoa Du lịch – Công nghệ thời trang.

Hiện nay khoa có tổng cộng 28 giảng viên gồm: 14 thạc sĩ; 14 kỹ sư, cử nhân.

Khoa có 04 bộ môn:

- Tài chính - Quản trị

- Kế toán doanh nghiệp

- Nhà hàng - Khách sạn

- May thời trang

Cơ cấu tổ chức khoa: 

- Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa

- Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn

- Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Kinh tế –Du lịch – Công nghệ thời trang –  Khu 1 Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Số 841 Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - TP.Long Xuyên - An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0296 3952154;

Địa chỉ mail: khoadlcntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

 

* Các nghề đào tạo:

Trình độCao đẳng

Trình độTrung cấp

1. Kế toán doanh nghiệp

2. Quản trị nhà hàng

3. Quản trị du lịch Mice

4. Quản trị kinh doanh

5. Tài chính – Ngân hàng

6. May thời trang


1. Kế toán doanh nghiệp

2. Kế toán hành chính sự nghiệp

3. Nghiệp vụ nhà hàng

4. Quản trị khách sạn

5. Quản trị du lịch Mice

6. Tài chính – Ngân hàng

7. May thời trang