Sự kiện
KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I- GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình chính khóa ở trình độ trung cấp, cao đẳng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng & an ninh và giáo dục Kỹ năng thực hành xã hội.

Bên cạnh đó, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng  thường xuyên: 

- Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng.

- Bồi dưỡng nâng hạng chức danh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

- Triển khai bồi dưỡng, tập huấn các phương pháp dạy học và nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực sư phạm GDNN.

Hiện nay, Khoa có tổng cộng 20 Giảng viên gồm: 11 Thạc sỹ; 09 Cử nhân.

Khoa có 04 Tổ Bộ môn:       

- Chính trị - Pháp luật

- Ngoại ngữ

- Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng & An ninh

- Sư phạm dạy nghề

Cơ cấu tổ chức Khoa: 

- Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa

- Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn

- Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp – Khu A Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Số 841 Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - TP.Long Xuyên - An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0296.3855716

Địa chỉ mail: khoaspgdnn.caodangngheag@agvc.edu.vn