Sự kiện
KHOA SƯ PHẠM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I- GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình chính khóa ở trình độ trung cấp, cao đẳng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp: Giáo dục chính trị; Pháp luật; Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng & an ninh và giáo dục Kỹ năng thực hành xã hội.

Bên cạnh đó, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng  thường xuyên: 

- Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng.

- Bồi dưỡng nâng hạng chức danh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

- Triển khai bồi dưỡng, tập huấn các phương pháp dạy học và nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực sư phạm GDNN.

Hiện nay, Khoa có tổng cộng 20 Giảng viên gồm: 11 Thạc sỹ; 09 Cử nhân.

Khoa có 04 Tổ Bộ môn:       

- Chính trị - Pháp luật

- Ngoại ngữ

- Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng & An ninh

- Sư phạm dạy nghề

Cơ cấu tổ chức Khoa: 

- Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa

- Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn

- Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp – Khu A Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Số 841 Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - TP.Long Xuyên - An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0296.3855716

Địa chỉ mail: khoaspgdnn.caodangngheag@agvc.edu.vn

II- LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊHọ tên: Trần Chí Độ

Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: tranchido@agvc.edu.vn

Họ tên: Vũ Hoàng Chương

Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: vuhoangchuong@agvc.edu.vn


 

 Họ tên: Trần Thị Thủy Ngân

Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: tranthithuyngan@agvc.edu.vn


III- BỘ MÔN 

1. Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Bộ môn Chính trị-Pháp luật thuộc khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quyết định số 4311/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Chức năng, nhiệm vụ: tổ chức giảng dạy các môn Giáo dục chính trị và Pháp luật cho học sinh – sinh viên trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên còn tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học, công tác quản lý học sinh sinh viên và các công tác đoàn thể khác.

Với trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, Bộ môn Chính trị- Pháp luật đã và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh – sinh viên noi theo.

2. Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Ngoại ngữ thuộc khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quyết định số 4311/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Chức năng, nhiệm vụ: tổ chức giảng dạy tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành cho học sinh - sinh viên trình độ Cao đẳng và Trung cấp. Sứ mệnh của Bộ môn Ngoại ngữ là luôn phấn đấu góp phần cùng các khoa chuyên môn đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, ứng dụng tiếng Anh trong giao tiếp và không ngừng học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay.

3. Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng & An ninh

Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng & An ninh  thuộc khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quyết đinh số 4311/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Chức năng, nhiệm vụ: tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng & An ninh trình độ Trung cấp và cao đẳng theo nhiệm vụ được phân công tại trường và các trường liên kết đào tạo. Các giảng viên vững về chuyên môn, có phương pháp giảng dạy hiệu quả, có khả năng nghiên cứu khoa học; có năng lực lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao cho cán bộ viên chức và học sinh – sinh viên của Nhà trường đạt chất lượng và hiệu quả.

4. Bộ môn Sư phạm dạy nghề

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 18 tháng 07 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập khoa Sư phạm kỹ thuật thuộc Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bổ sung nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Thực hiện Công văn số 1549/TCDN-GV ngày 08 tháng 09 năm 2010 về việc cho phép Trường Cao đẳng nghề An Giang thí điểm đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

Bộ môn Sư phạm dạy nghề thuộc khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quyết định số 4311/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức giảng dạy các môn Kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh- sinh viên chính quy trình độ Cao đẳng và Trung cấp.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề cho nhà giáo GDNN và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng hạng chức danh nhà giáo GDNN.

- Triển khai bồi dưỡng, tập huấn các phương pháp dạy học và nghiên cứu Khoa học thuộc lĩnh vực sư phạm GDNN.

 

 


Họ tên: Nguyễn Thị Hảo

Trưởng bộ môn Chính trị - Pháp luật

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenthihao@agvc.edu.vn

Họ tên: Văn Tuyết Hoa

Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

Trình Độ: Đại học

Mail: vantuyethoa@agvc.edu.vn

Họ tên: Võ Phú Thọ

Trưởng bộ môn GDTC – GDQP & AN

Trình Độ: Thạc sĩ

Mail: vophutho@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Anh Quân

Phó trưởng bộ môn Sư phạm dạy nghề

Trình Độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenanhquan@agvc.edu.vn

Họ Tên: Lê Thị Thu Cúc

Giảng viên bộ môn Chính trị - Pháp luật

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: lethithucuc@agvc.edu.vn

Họ tên: Trần Phương Uyên

Giảng viên bộ môn Chính trị - Pháp luật

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: tranphuonguyen@agvc.edu.vn


 

Họ tên: Lê Hồ Anh Vũ

Giảng viên bộ môn Chính trị - Pháp luật

Trình độ: Đại học

Mail: lehoanhvu@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenthivietnga@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Đại học

Mail: nguyenthihoangoanh@agvc.edu.vn

Họ tên: Bùi Thị Mỹ Phương

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Đại học

Mail: buithimyphuong@agvc.edu.vn

Họ tên: Trần Thị Đỗ Quyên

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Đại học

Mail: tranthidoquyen@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Lê Thùy Trang

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Đại học

Mail: nguyenlethuytrang@agvc.edu.vn

Họ tên: Phạm Thị Minh Tâm

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: phamthiminhtam@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Lộc Thủy Tiên

Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenlocthuytien@agvc.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Thị Loan Anh

Giảng viên bộ môn GDTC – GDQP & AN

Trình độ: Đại học

Mail: nguyenthiloananh@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Quang Huy

Giảng viên bộ môn GDTC – GDQP & AN

Trình độ: Đại học

Mail: nguyenquanghuy@agvc.edu.vn

Họ tên: Phạm Văn Trưởng

Giảng viên bộ môn GDTC – GDQP & AN

Trình độ: Đại học

Mail: phamvantruong@agvc.edu.vn
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 230
  • Trong tháng: 39 541
  • Tất cả: 1826800