Sự kiện
KHOA XÂY DỰNG

I- Giới thiệu khoa

 Mục tiêu của khoa Xây dựng là đào tạo người lao động chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng có ý thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (kỹ sư thực hành); có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công các công trình xây dựng. Tính được dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán đấu thầu và quyết toán công trình. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Trong những năm qua, Khoa Xây dựng luôn dẫn đầu trong các phong trào Thi đua của nhà trường, đội ngũ giảng viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng nghề nghiệp. Giảng viên trong khoa tuy còn trẻ nhưng  luôn nhiệt tình trong công tác, tiếp cận nhanh với kỹ thuật, công nghệ mới, trang thiết bị giảng dạy hàng năm đều được bổ sung theo hướng hiện đại, tiếp cận công nghệ mới,  khoa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Giảng viên, học sinh trong khoa hăng hái tham gia các hội thi giảng viên giỏi, học sinh giỏi các cấp và đều đã đạt được giải từ cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thành tích của khoa “ Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc đạt 01 giải Khuyến khích; than gia Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm toàn quốc đạt 02 giải Khuyến khích; Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề toàn quốc nghề Lát ốp đạt 02 giải Khuyến khích, nghề xây gạch đạt 03 giải Khuyến khích; tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đạt 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba.

Đội ngũ giảng viên trong khoa đã đáp ứng được công việc giảng dạy theo chương trình đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, các giảng viên tích cực nghiên cứu kỹ thuật công nghệ mới đưa vào giảng dạy, tham gia học tập nâng cao trình độ, thực tập thực tế tại Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các giảng viên tích cực liên hệ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh để đưa học sinh đi thực hành thực tế gắn học đi đội với hành.

Hiện nay, Khoa Xây dựng đang tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: 

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

2. Điều chỉnh chương trình đào tạo, và bổ sung các nội dung mới vào giáo trình.

3. Mua sắm trang thiết bị dạy nghề hiện đại.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.

5. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác Doanh nghiệp.

6. Tăng cường tuyển sinh và quy mô đào tạo.

7. Mở thêm 02 nghề đào tạo mới (Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và Họa viên kiến trúc).

- Các ngành nghề đào tạo:

Khoa Xây dựng đảm nhận đào tạo bậc sơ cấp, ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng và các chuyên ngành sau:

+ Kỹ thuật xây dựng

+ Xây dựng cầu đường bộ.

Đang chuẩn bị mở thêm 02 nghề mới

+ Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 

+ Họa viên kiến trúc

- Số giảng viên: 

Tổng số giảng viên GDNN :   10  (Trong đó trình độ: Thạc sĩ: 07, Đại học: 03)

II- Lãnh đạo đơn vị

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\IMG_20220608_113024 - Thế Thắng Nguyễn.jpg

Họ tên: NGUYỄN THẾ THẮNG

Phó Trưởng Khoa

Email: nguyenthethang@agvc.edu.vn

Quản lý:

Chịu trách nhiệm trực tiếp trước trưởng khoa, Ban giám hiệu phần công việc của khoa theo sự phân công của trưởng khoa, cụ thể như sau:
- Lập kế hoạch biên soạn bổ sung ngân hàng đề thi hết môn, tốt nghiệp.
- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
- Phụ trách theo dõi quản lý tài sản trong khoa, cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết, thực hành.
- Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện Sổ lên lớp trên nền tảng chuyển đổi số.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

II- Bộ Môn 

1. Bộ môn 

Giới thiệu về ngành nghề : Kỹ thuật xây dựng

Trang bị kiến thức kỹ thuật xây dựng, các phần mềm ứng dụng chuyên môn Autocad, dự toán, kiến trúc và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như: Trắc địa, kết cấu xây dựng; tổ chức thi công, kỹ thuật thi công…và các phương pháp thí nghiệm chuyên ngành phục vụ công tác thiết kế, tư vấn, giám sát và tổ chức thi công công trình xây dựng.

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân dụng, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng.

Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng do yêu cầu thực tiễn sản xuất đặt ra.

Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng kiểm tra vật liệu, chất lượng công trình và an toàn lao động, nắm vững các giải pháp bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong xây dựng.

Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng có thể đảm nhiệm các vị trí như:

Triển khai các bản vẽ thiết kế; thi công, giám sát, kiểm tra nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng hay các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng như: Sở Xây dựng, Phòng công thương huyện, Ban quản lý dự án xây dựng,... Chuyên viên tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật tại các công ty, tập đoàn xây dựng; Giảng dạy tại chuyên ngành xây dựng tại các cơ sở giá dục nghề nghiệp. 

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\NGO BICH HOA.jpg

Họ tên: NGÔ BÍCH HÒA

Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ cơ học công trình

Email: ngobichhoa@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\hinh the 2 - Phú Lộc Phan.jpg

Họ tên: PHAN PHÚ LỘC

Phó trưởng Trưởng bộ môn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Email: phanphuloc@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\NGUYEN THI KIM DUNG.jpg

Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kiến trúc

Email: nguyenthikimdung@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\Huỳnh Phan Nhân - Khoa Xây dựng - Phan Nhân Huỳnh.jpg

Họ tên: HUỲNH PHAN NHÂN

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Email: huynhphannhan@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\Nguyễn Đăng Viết Thuỵ Thuỷ Tiên.jpg

Họ tên: NGUYỄN ĐĂNG VIẾT THỤY THUỶ TIÊN

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Email: nguyendangvietthuythuytien@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\Đoàn Trọng Thức.jpg

Họ tên: ĐOÀN TRỌNG THỨC

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ xây dựng dân dụng và công nghiệp

Email: doantrongthuc@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\IMG_20220607_091400 - Trung Trần.jpg

Họ tên: TRẦN TRUNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình

Email: trantrung@agvc.edu.vn

C:\Users\SANGXD\Downloads\8. XAY DUNG\NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG KHOA XÂY DỰNG - Cát Tường Nguyễn Thị.jpg

Họ tên: NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

Giảng viên

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng

Email: nguyenthicattuong@agvc.edu.vn


  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 817
  • Trong tháng: 40 104
  • Tất cả: 1807505