Sự kiện
KHOA XÂY DỰNG

I- Giới thiệu khoa

 Mục tiêu của khoa Xây dựng là đào tạo người lao động chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng có ý thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề kỹ thuật xây dựng, xây dựng cầu đường bộ. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (kỹ sư thực hành); có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công các công trình xây dựng. Tính được dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán đấu thầu và quyết toán công trình. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Trong những năm qua, Khoa Xây dựng luôn dẫn đầu trong các phong trào Thi đua của nhà trường, đội ngũ giảng viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và kỹ năng nghề nghiệp. Giảng viên trong khoa tuy còn trẻ nhưng  luôn nhiệt tình trong công tác, tiếp cận nhanh với kỹ thuật, công nghệ mới, trang thiết bị giảng dạy hàng năm đều được bổ sung theo hướng hiện đại, tiếp cận công nghệ mới,  khoa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Giảng viên, học sinh trong khoa hăng hái tham gia các hội thi giảng viên giỏi, học sinh giỏi các cấp và đều đã đạt được giải từ cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thành tích của khoa “ Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc đạt 01 giải Khuyến khích; than gia Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm toàn quốc đạt 02 giải Khuyến khích; Tham gia Hội thi học sinh giỏi nghề toàn quốc nghề Lát ốp đạt 02 giải Khuyến khích, nghề xây gạch đạt 03 giải Khuyến khích; tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đạt 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba.

Đội ngũ giảng viên trong khoa đã đáp ứng được công việc giảng dạy theo chương trình đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, các giảng viên tích cực nghiên cứu kỹ thuật công nghệ mới đưa vào giảng dạy, tham gia học tập nâng cao trình độ, thực tập thực tế tại Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các giảng viên tích cực liên hệ các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh để đưa học sinh đi thực hành thực tế gắn học đi đội với hành.

Hiện nay, Khoa Xây dựng đang tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: 

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

2. Điều chỉnh chương trình đào tạo, và bổ sung các nội dung mới vào giáo trình.

3. Mua sắm trang thiết bị dạy nghề hiện đại.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý.

5. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác Doanh nghiệp.

6. Tăng cường tuyển sinh và quy mô đào tạo.

7. Mở thêm 02 nghề đào tạo mới (Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và Họa viên kiến trúc).

- Các ngành nghề đào tạo:

Khoa Xây dựng đảm nhận đào tạo bậc sơ cấp, ngắn hạn, Trung cấp, Cao đẳng và các chuyên ngành sau:

+ Kỹ thuật xây dựng

+ Xây dựng cầu đường bộ.

Đang chuẩn bị mở thêm 02 nghề mới

+ Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 

+ Họa viên kiến trúc

- Số giảng viên: 

Tổng số giảng viên GDNN :   10  (Trong đó trình độ: Thạc sĩ: 07, Đại học: 03)