Sự kiện
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – QUAN HỆ DOANH NGHIỆP – HỢP TÁC QUỐC TẾ

I- Chức năng - Nhiệm vụ

- Công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT.

- Quản lý học sinh, sinh viên.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên.

- Quản lý chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

- Quản lý công tác chủ nhiệm.

- Công tác quan hệ doanh nghiệp, việc làm, lần vết người học sau tốt nghiệp.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Công tác hợp tác quốc tế.

- Quản lý công tác nội trú và ngoại trú học sinh, sinh viên 

II- Lãnh đạo đơn vị

D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\3x4.jpg

Họ tên: Phạm Quốc Cường

Trưởng Phòng

Email: phamquoccuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Điều hành, tổ chức hoạt động chung của Phòng.

- Phụ trách mảng công tác: Quan hệ doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế; Lần vết HSSV

D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\GỬI SANG\NGUYEN TUAN KIET.jpg

Họ tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó Trưởng Phòng

Email: nguyentuankiet@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý học sinh, sinh viên

- Quản lý công tác chủ nhiệm

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.


III- Chuyên viên - cán bộ

D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\GỬI SANG\HUỲNH THANH TUYET LIEN.jpg

Họ tên: Huỳnh Thanh Tuyết Liên

Email: huynhthanhtuyetlien@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ cho HSSV

- Phụ trách công tác văn thư của Phòng

D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\GỬI SANG\MONG PHUOC PHUONG DU.jpg

Họ tên: Mong Phước Phương Du

Email: mongphuocphuongdu@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Công tác quan hệ doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế.

- Công tác khảo sát HSSV (lần vết và ý kiến đóng góp của HSSV).

- Giải quyết việc làm cho HSSV.

D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\GỬI SANG\VUONG TUA ANH.jpg

Họ tên: Vương Tú Anh

Email: vuongtuanh@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Giải quyết chế độ chính sách cho HSSV.

- Phụ trách ISO, chất lượng kiểm định của Phòng.


D:\HÌNH THẺ\PHÒNG\GỬI SANG\NGUY THI KHANH LINH.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Khánh Linh

Email: nguyenthikhanhlinh@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Quản lý công tác chủ nhiệm.

- Công tác thi đua HSSV.

IV- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 02963.953.667

- Email: phongcthssv.caodangngheag@agvc.edu.vn


  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 193
  • Trong tháng: 75 517
  • Tất cả: 1912652