Sự kiện
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I- Chức năng - Nhiệm vụ

- Công tác tổ chức, nhân sự và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; chế độ chính sách và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

- Công tác bảo vệ, an ninh trật tự.

II- Lãnh đạo đơn vị

Họ tên: Đinh Thu Hà

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Email: dinhthuha@agvc.edu.vn

Phụ trách:

Phụ trách chung về mọi hoạt động của phòng và phụ trách trực tiếp các công việc sau:

- Quản lý Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự (quy hoạch, bổ nhiệm…) tuyển dụng, kỷ luật. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức.

- Quản lý công tác nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức.

- Quản lý công tác thi đua - khen thưởng.

- Quản lý công tác phòng chống tham nhũng.

- Quản lý công tác kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức

- Quản lý công tác Bảo vệ của trường;

- Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác bảo vệ nội bộ; Văn hóa công sở, kỷ cương nề nếp sinh hoạt trong nhà trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác dân vận. Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức.

- Phụ trách chung về công tác đảm bảo hệ thống chất lượng của Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Họ tên: Nguyễn Thái Bích Phượng

Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Email: nguyenthaibichphuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

- Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn và quản lý con dấu của Trường. Chịu trách nhiệm kiểm soát về thể thức văn bản của các văn bản của các đơn vị trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành; theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc ban hành văn bản, thủ tục hành chính theo quy định. Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm công tác văn thư, lưu trữ.

- Quản lý các chế độ, chính sách (BHXH, BHYT, BHTN…), nghỉ hưu của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phụ trách thực hiện các thông báo của Hiệu trưởng đến các đơn vị trong toàn trường; soạn thảo chương trình công tác, báo cáo công tác định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Phụ trách các hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình công tác; sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức các buổi họp, hội nghị của Trường. Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết. Làm thư ký các cuộc họp báo tuần hoặc giao ban của Ban Giám hiệu.

- Phụ trách công tác phòng chống tham nhũng (tháng, quý, 6 tháng, năm); Hồ sơ công tác tác thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN hằng năm. Công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

- Phụ trách nâng lương thường xuyên. Nâng lương trước thời hạn.

- Phụ trách thâm niên vượt khung và thâm niên nghề.

- Báo cáo việc thực hiện báo cáo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế 1835 của UBND tỉnh ngày 16/6/2017 (6 tháng, năm).

- Phụ trách công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới; công tác nhân quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

II- Chuyên viên - cán bộ

 

Họ tên: Huỳnh Ngọc Hưởng

Email: huynhngochuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Hỗ trợ công tác Đảng của Đảng bộ.

- Phụ trách Công tác an ninh trật tự, Bảo vệ an ninh Bảo vệ tổ quốc.

- Hỗ trợ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

- Hỗ trợ công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ và Hiệu trưởng quản lý.

- Hỗ trợ công tác phân công ca trực và theo dõi công tác bảo vệ an ninh, trật tự  của Tổ Bảo vệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

anh tin bai

Họ tên: Lê Thị Thanh Huyền

Email: lethithanhhuyen@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch viên chức, người lao động. Cập nhật danh sách viên chức, người lao động hàng tháng của toàn trường.

- Phụ trách cập nhật phần mềm quản lý viên chức (CSGDNN, UBND tỉnh).

- Phụ trách báo cáo tổng hợp số liệu liên quan đến viên chức, thống kê giáo dục nghề nghiệp của giáo viên cơ hữu.

- Phụ trách hồ sơ đi công tác của Trường, giấy giới thiệu và các giấy xác nhận cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

- Hỗ trợ  công tác giải quyết thôi việc, chuyển công tác viên chức.

- Hỗ trợ tuyển dụng viên chức, người lao động, soạn thảo hợp đồng lao động. 

- Hỗ trợ công tác chuyển ngạch, nâng ngạch, thăng hạng viên chức.

Họ tên: Lê Nguyễn Diễm Hương

Email: lenguyendiemhuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách công tác báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của trường.

- Phụ trách công tác thi đua của trường (thi đua tháng, thi đua năm).

- Phụ trách công tác thi đua của trường (thi đua tháng, thi đua năm), thi đua về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua Khối thi đua số 3.

- Phụ trách công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Sự nghiệp phát triển của tỉnh:, “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Nhà giáo ưu tú, nhà giáo dân dân”, Quỹ tiếp sức tài năng tỉnh An Giang.

- Phụ trách Thi đua về Văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử, Chuẩn mực đạo đức của CB, GV, NV.

- Phụ trách công tác Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận.

- Phụ trách kế hoạch, báo cáo của Phòng TC- HC

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; bảo vệ quyền lợi cho viên chức người lao động của Phòng TC-HC.

- Tổng hợp đề nghị mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác của Phòng TC-HC. Quản lý tài sản, thiết bị của phòng TC-HC.

- Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Hỗ trợ công tác văn thư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Họ tên: Ngô An Giang

Email: ngoangiang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thực hiện công tác văn thư cơ quan. Nhận, kiểm tra, phân loại vào sổ văn thư các loại công văn, tài liệu… từ các nơi chuyển đến, từ Trường chuyển đi; chuyển văn bản đến các đơn vị chức năng xử lý và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện của đơn vị chức năng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Quản lý và sử dụng các con dấu của trường (dấu ướt và dấu nổi).

- Hỗ trợ công tác in ấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Họ tên: Hồ Quang Trường

Email: hoquangtruong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thực hiện công tác photocopy, in ấn.

- Trông giữ các phương tiện của đại biểu tham dự các sự kiện, hoạt động do Trường tổ chức.

- Chuyển, nhận thư bản giấy và các hồ sơ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

IV- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 02963.953.739

- Email: phongtchc.caodangngheag@agvc.edu.vn  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 764
  • Trong tháng: 40 051
  • Tất cả: 1807452