Phòng Tổ chức Hành chính

1. Bà Đinh Thu Hà – Trưởng phòng

– Phụ trách chung tất cả về mọi hoạt động của phòng (theo chức năng nhiệm vụ của phòng).

– Quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ (quy hoạch, bổ nhiệm…) tuyển dụng, kỷ luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Công tác cán bộ, bảo vệ cơ quan. Nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức. Quy chế dân chủ cơ sở.

– Quản lý xây dựng quy chế hoạt động, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong việc thực hiện quy chế. Công tác khiếu nại, tố cáo và Hội đồng trường.

– Phụ trách chung về công tác đảm bảo hệ thống chất lượng của Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Duyệt các văn bản và định hướng công việc của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

– Công tác Đảng uỷ (thư ký Đảng uỷ).

2. Bà Nguyễn Thái Bích Phượng – Phó Trưởng phòng

– Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

– Quản lý công tác hành chính; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác văn thư, lưu trữ, in ấn.

– Quản lý công tác phòng chống tham nhũng, Công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

– Quản lý quản trị công sở; kỷ cương nề nếp sinh hoạt trong nhà trường. Công tác dân vận. Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức,

– Phụ trách báo cáo việc thực hiện báo cáo phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Quy chế 1835 của UBND tỉnh ngày 16/6/2017 (6 tháng, năm).

– Phụ trách công tác lễ hội.

– Phụ trách thực hiện kế hoạch, báo cáo (định kỳ, đột xuất), chương trình công tác của nhà trường.

– Phụ trách nâng lương thường xuyên; Nâng lương trước thời hạn; thâm niên vượt khung và thâm niên nghề. Các chế độ, chính sách (BHXH, BHYT, BHTN…)

– Phụ trách công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới; công tác nhân quyền.

– Thành viên Biên tập nội dung website của trường.

– Bí thư chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

– Duyệt các văn bản và ký tắt thuộc thẩm quyền quản lý về công tác hành chính.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Ông Trương Văn Sang, nhân viên

– Quản lý hồ sơ tổ chức nhân sự. Soạn thảo hợp đồng lao động; Quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ phép của cán bộ, viên chức. Quản lý hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

– Phụ trách công tác chuyển ngạch, nâng ngạch;

– Phụ trách công tác bảo vệ cơ quan, công tác an ninh trật tự; Công tác toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác Quốc phòng – an ninh, phòng chống ma túy.

– Phụ trách thực hiện Công tác cải cách hành chính, Chỉ số PAPPI. Công bố công khai theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

– Phụ trách công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức. Hồ sơ xin xuất – nhập cảnh (đi nước ngoài) của cán bộ, viên chức.

– Phụ trách hồ sơ sử dụng hộp thư điện tử, VNPT-OFICE 4.0 của cán bộ, viên chức.

– Thực hiện các thông báo của nhà trường (nghỉ lễ, nghỉ tết hằng năm…) liên quan đến cán bộ, viên chức.

– Thực hiện báo cáo tổng hợp số liệu liên quan đến cán bộ, viên chức.

– Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu và các giấy xác nhận cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

– Theo dõi chấm công hàng tháng (nhân viên văn phòng, nhân viên bảo vệ cơ quan).

– Theo dõi việc quản lý tài sản của Phòng Tổ chức – Hành chính. Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác của Phòng TC-HC;

– Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

– Phó Bí thư Đoàn trường.

4. Bà Lê Nguyễn Diễm Hương – Tổ trưởng công đoàn

– Phụ trách công tác báo cáo hàng tháng, báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của trường.

– Phụ trách công tác thi đua của trường và thi đua Khối thi đua số 3.

– Phụ trách công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Sự nghiệp phát triển của tỉnh:, “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Nhà giáo ưu tú, nhà giáo dân dân”, Quỹ tiếp sức tài năng tỉnh An Giang…

– Phụ trách Văn hóa công sở; Tiêu chí văn hoá công vụ; Quy tắc ứng xử; Chuẩn mực đạo đức của CB, GV, NV.

– Phụ trách công tác Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận.

– Phụ trách kế hoạch, báo cáo của Phòng TC- HC

– Công tác thi đua của Phòng TC-HC.

– Hỗ trợ công tác văn thư, công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.

– Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng Tổ chức – Hành chính.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

5. Ông Hồ Quang Trường, nhân viên

– Thực hiện công tác lưu trữ;

– Thực hiện công tác in ấn;

– Chuyển phát văn bản đi.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6. Ông Ngô An Giang, nhân viên

– Công tác văn thư như quản lý văn bản đi, đến; hồ sơ công việc của cơ quan.

– Quản lý phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOFFICE.

– Thực hiện chữ ký số công văn đi theo quy định;

– Quản lý và sử dụng các con dấu của trường (dấu ướt và dấu nổi);

– Kế hoạch công tác văn thư , lưu trữ; Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm công tác văn thư, lưu trữ;

– Hỗ trợ công tác in ấn;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Ông Trương Thái Hiền – Tổ trưởng tổ Bảo vệ

– Lập kế hoạch phân công trực bảo vệ; quản lý, sử công cụ hỗ trợ và làm thủ tục đăng ký Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ khi đến hạn.

– Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Các nhân viên bảo vệ:

– Trực bảo vệ theo bảng phân công hàng tháng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 341
  • Trong tháng: 4 850
  • Tất cả: 5367