Thông báo đấu giá tài sản

1. Thông báo đấu giá tài sản số 166/TBĐGTS của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

2. Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

3. Lô vật tư thu hồi sau khi phá dỡ hạng mục Cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, khối 12 phòng học lý thuyết và khối 18 phòng học lý thuyết, dự án: Trường Cao đẳng nghề An Giang.

4. Thời gian từ ngày hôm nay đến hết ngày 16/06/2022.

 

Tải về

  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 333
  • Trong tháng: 4 842
  • Tất cả: 5359