THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

2. Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng TBT.

3. Mã Thông báo mời thầu: IB2300044767.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

6. Thời điểm Đóng – Mở thầu: vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2023.

(Mọi thông tin chi tiết và tham dự thầu xem trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư)./.

  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 698
  • Trong tháng: 39 985
  • Tất cả: 1807386