Quy chế quy định việc tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Click để xem Quyết định số: 1616/QĐ-CĐN Ngày 02/11/2022 Ban hành Quy chế quy định việc tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 189
  • Trong tháng: 372 130
  • Tất cả: 390008