Thông báo dời lịch thi LẦN 2 Khóa ngày 04/07/2022

Các em HSSV lưu ý:

Ngày 20/07/2022 thi theo lịch bình thường

Ngày 21/07/2022 các môn thi sẽ dời lại ngày 25/07/2022, giờ thi không thay đổi

Ngày 22/07/2022 các môn thi sẽ  dời lại ngày 26/07/2022, giờ thi không thay đổi

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 77
  • Trong tháng: 372 018
  • Tất cả: 389896