Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa K3, trình độ cao đẳng nghề và trình độ trung cấp về thi lại khóa ngày 23 tháng 5 năm 2022

Căn cứ Kế hoạch đào tạo và chương trình học tập trình độ cao đẳng khóa K3 (2019 – 2022). Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa K3 (2019 – 2022) như sau: 

1. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2022 học sinh, sinh viên tập trung tại phòng thi để nghe phổ biến nội quy thi, lịch thi cụ thể.

- Địa điểm: Dãy C, Trường Cao đẳng nghề An Giang, số 841, Trần Hưng Đạo, TP.Long Xuyên, An Giang.

2. Ngày thi cụ thể

- Ngày 24/5/2022: Sáng 7 giờ 00 phút thi môn lý thuyết chuyên môn nghề, Thời gian làm bài: 180 phút đối với trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề; 150 phút đối với trình độ trung cấp.

- Ngày 25/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022 thi môn thực hành nghề; Thời gian tùy theo yêu cầu của từng nghề, tối đa 3 ngày (mỗi ngày 8 giờ). 

- Riêng nghề Kế toán doanh nghiệp thi thực hành vào buổi sáng ngày 25/5/2022, thời gian thi 240 phút.

Ghi chú

- Thí sinh mang theo thẻ học sinh, sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.

- Khi vào phòng thi thực hiện đồng phục theo quy định .

Trường Cao đẳng nghề An Giang đề nghị Lãnh đạo Khoa, GVCN các lớp thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.


LỊCH THI 

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa K3 (2019 – 2022),  trình độ cao đẳng nghề và trình độ trung cấp về thi lại  Khóa ngày 23 tháng 5 năm 2022

I. LỊCH THI

Ngày 24/5/2022: Sáng 7 giờ 00 phút thi môn lý thuyết chuyên môn nghề, Thời gian làm bài: 180 phút đối với trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề; 150 phút đối với trình độ trung cấp.

Ngày 25/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022 thi môn thực hành nghề; Thời gian tùy theo yêu cầu của từng nghề, tối đa 3 ngày (mỗi ngày 8 giờ). 

Riêng nghề Kế toán doanh nghiệp thi thực hành vào buổi sáng ngày 25/5/2022, thời gian thi 240 phút.

II. GIỜ THI VÀ HIỆU LỆNH BUỔI SÁNG              CÔNG VIỆC                      BUỔI CHIỀU

CHÚ Ý:   

Học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp có mặt lúc 15 giờ 00 ngày 23/5/2022 tại các phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi.

- Học sinh, sinh viên dự thi tốt nghiệp sử dụng thẻ học sinh, sinh viên hoặc CMND  để vào phòng thi.      

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG