Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp hạng II chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng nghề An Giang liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp hạng II chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Giảng viên GDNN chính hạng II:

- Viên chức đang giữ chức danh giảng viên GDNN chính hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên GDNN chính hạng II.

- Viên chức đang giữ chức danh giảng viên GDNN chính hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên.

b) Giáo viên GDNN chính hạng II:

- Viên chức đang giữ chức danh giáo viên GDNN chính hạng II nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên GDNN chính hạng II.

- Viên chức đang giữ chức danh giáo viên GDNN chính hạng III hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên.

2. Địa điểm đặt lớp, học phí:

- Địa điểm học: tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

- Học phí: 3.000.000 đồng/học viên.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (theo mẫu đính kèm);

- 01 bản photo bằng cấp cao nhất (có thị thực);

- 01 bản photo giấy CMND (có thị thực);

- 02 tấm ảnh 3x4 mới nhất (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh)

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thơi gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 18/02/2022.

- Hình thức học: học trực tuyến các ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng nghề An Giang. Địa chỉ số 841, đường Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Thầy Duy (điện thoại: 0907.020.779).