Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1978/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-CĐN ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc  mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022;

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN), như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III, Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III:

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giảng dạy trình độ cao đẳng, đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III), Giảng viên GDNN thực hành (hạng III) hoặc tương đương (Mã ngạch: V.09.02.03 hoặc V09.02.04).

b) Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III, Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III:

 Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giảng dạy trình độ trung cấp, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III, Giáo viên GDNN thực hành hạng III hoặc đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên GDNN hạng IV từ đủ 03 năm trở lên (Mã ngạch: V.09.02.07 hoặc V09.02.08).

 

2. Địa điểm đặt lớp, học phí:

- Địa điểm học: tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

- Học phí:  2.000.000 đồng/học viên.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Phiếu đăng ký

- 02 ảnh (4x6) ghi rõ họ tên ngày sinh sau ảnh.

- Bản sao bằng cấp cao nhất (công chứng).

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (công chứng).

- Bản pho to quyết định bổ nhiệm ngạch không cần công chứng.

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký và khai giảng:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2022.

- Thời gian khai giảng và nhập học: ngày 23/4/2022.

- Hình thức học: học trực tuyến các ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng nghề An Giang.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng nghề An Giang. Điện thoại số: 02963.852538 hoặc truy cập Website:https://agvc.edu.vn./.