Thông báo xét tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học liên kết Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo tuyển sinh đại học VLVH như sau:

1. Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành tuyển

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Quản lý đất đai

7850103

50

2

Kỹ thuật cấp thoát nước

7580213

40

2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp/ cao đẳng/ đại học.

3. Đối tượng dự tuyển:

- Thí sinh đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp học liên thông lên đại học (đối với thí sinh liên thông từ trung cấp lên đại học);

- Thí sinh đã có bằng cao đẳng học liên thông lên đại học (đối với thí sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học);

- Trường hợp thí sinh dự tuyển tốt nghiệp ngành gần và ngành khác thì phải học bổ sung kiến thức theo Quy định của Hội đồng tuyển sinh đại học VLVH năm 2022.

4. Tổ chức đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ, có tính chất liên thông; người đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng; thời gian đào tạo tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đã tích lũy và số lượng tín chỉ phải học bổ sung của từng đối tượng cụ thể (Kế hoạch về thời gian đào tạo như sau: Liên thông từ cao đẳng lên đại học 1,5 - 2 năm, Liên thông từ trung cấp lên đại học 2,5 – 3 năm).

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

 - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường),

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường)

- 01 túi hồ sơ theo mẫu Trường Đại học TN&MT TP.HCM.

- 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Cao đẳng/Đại học;

- 01 bản sao có chứng thực bảng điểm tốt nghiệp TCCN/Cao đẳng/Đại học;

- 01 bản sao có chứng thực các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- 01 bì thư dán tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

5. Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: hạn chót 31/05/2022.

- Phí hồ sơ: 90.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).

- Phí xét tuyển: 105.000đ/thí sinh/hồ sơ.

6. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề An Giang (841, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang).

Điện thoại liên hệ: 02963.852.538, Cô Hoàng: 0985.102.032./.