Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm học 2021-2022

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua mô hình, thiết bị đào tạo tự làm, tạo ra những đột phá, thay đổi hướng tới sự phát triển của nhà trường, ngày 18 tháng 6 năm 2022 Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm cấp trường năm học 2021 – 2022. Tham gia buổi nghiệm thu có Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các đơn vị, thành viên hội đồng khoa học, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài. Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu cho ba mô hình như: Mô hình điện xe máy Yamaha NVX, Mô hình điều khiển điện của hệ thống xử lý nước thải, Thiết kế Bộ đầu công tác thay thế được cho Robot UR5. 

Các chủ nhiệm đề tài lần lượt báo cáo thuyết minh đề tài của mình (tập trung vào các nội dung như tính sư phạm, khoa học, kỹ thuật và sáng tạo, tính ứng dụng, kinh tế) trước hội đồng nghiệm thu và cho thiết bị vận hành thử không quá 20 phút.

Mô hình điều khiển điện của hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế Bộ đầu công tác thay thế được cho Robot UR5

Mô hình điện xe máy Yamaha NVX

Dựa vào thuyết minh của chủ nhiệm đề tài, các thành viên phản biện của từng đề tài sẽ đưa ra các ý kiến, đặt các câu hỏi liên quan. Nhóm tác giả giải trình, trả lời các câu hỏi của hội đồng nghiệm thu. Từ đó, hội đồng khoa học sẽ nhận xét, góp ý và đánh giá đề tài. Kết quả, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất công nhận 3 mô hình trên có tính ứng dụng thực tế cao vào trong công tác dạy và học.


Tin, Ảnh: Hữu Trường


  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 422
  • Trong tháng: 4 931
  • Tất cả: 5448