Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu tại Đảng Ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, báo cáo về chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã giới thiệu, cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và quan điểm, chủ trương, giải pháp trong xây dựng văn hóa, con người An Giang; làm tài liệu để các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị trong tỉnh sử dụng trong sinh hoạt và tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và người lao động.

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đồng chí Trần Thị Thanh Hương Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang khẳng định Chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI. Qua Hội nghị này, Đồng chí mong muốn các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm để chuyên đề này được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.  Xem chuyên đề này là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tin, Ảnh: Hữu Trường

  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1175
  • Trong tháng: 88 286
  • Tất cả: 1278441