Nhằm mục đích trang bị cho học sinh, sinh viên một số kỹ năng mềm để thành công trong công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho các em trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng
10/04/2021 1768