Thông báo về việc nhận hồ sơ đào tạo thạc sỹ

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2022 như sau:

1. Ngành tuyển sinh

Ngành Luật kinh tế, mã số 83880107.

2. Chương trình, thời gian và hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.

Thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ từ 1,5 năm đến 2 năm. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian.

3. Phương thức tuyển sinh và diều kiện dự thi

3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.2. Điều kiện dự tuyển

a) Điều kiện ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau đây:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên có chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đã được Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận.

- Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế cấp từ năm 2019 đến nay mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

-Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Điều kiện văn bằng đại học

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây:

- Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật do các cơ sở đào tạo luật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp bằng Cử nhân Luật, Luật kinh tế, Luật Quốc tế, Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế theo danh mục giáo dục đào tạo đại học. Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác.

- Trường hợp bằng tốt nghiệp đại học là ngành gần hoặc khác với ngành đăng ký dự tuyển trình độ thạc sỹ, người đăng ký dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến thức quy định tại Điều 9 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ của Đại học Huế.

- Người đăng ký dự tuyển vào chương trình thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập đã được đăng tải trên tạp chí hoặc kỉ yếu hội nghị khoa học có phản biện.

- Người đăng ký dự tuyển vào chương trình thạc sỹ theo định hướng ứng dụng của các ngành quản trị và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị và quản lý hoặc đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến ngành dự tuyển.  

c) Lý luận bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

d) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

e) Nộp đầy đủ hồ sơ và đúng thời hạn.

4. Danh mục ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức: 

4.1. Các ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác với ngành cho phép đào tạo:

- Ngành phù hợp: Luật học, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh, Luật Quốc tế, Luật Thương mại quốc tế.

- Ngành gần: Điều tra trinh sát, Điều tra hình sự, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Kỹ thuật hình sự, Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý nhà nước, Chính trị - Luật của các cơ sở đào tạo.

4.2. Các học phần bổ sung kiến thức:

a) Học phần bổ sung kiến thức áp dụng đối với những người có bằng tốt nghiệp ngành gần:

- Lý luận nhà nước và pháp luật:          4 tín chỉ

- Luật thương mại:                              4 tín chỉ

- Luật dân sự:                                     4 tín chỉ

b) Học bổ sung kiến thức áp dụng đối với những người có bằng tốt nghiệp ngành khác:

- Lý luận nhà nước và pháp luật:                  4 tín chỉ

- Luật thương mại:                                        4 tín chỉ

- Luật dân sự:                                                4 tín chỉ

- Luật cạnh tranh:                                          3 tín chỉ

 - Pháp luật sở hữu trí tuệ:                             3 tín chỉ

- Tư pháp quốc tế:                                         3 tín chỉ

- Luật hành chính:                                         3 tín chỉ

- Luật thương mại quốc tế:                            3 tín chỉ

- Luật tố tụng dân sự:                                    3 tín chỉ                             

Kinh phí học bổ sung kiến thức: 140.000 đồng / tín chỉ.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  

a) Đơn dự thi (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm);

c) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

d) Hai ảnh 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng), ghi rõ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh;

e) Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

f) Giấy chứng nhận việc học bổ sung các học phần còn thiếu theo chương trình đào tạo do Trường Đại học Luật, Đại học Huế cấp đối với những người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác;

g) Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

h) Giấy chứng nhận thâm niên công tác (dành cho đối tượng ưu tiên, thí sinh ngành gần, ngành khác);

i) Chứng nhận đủ điều kiện miễn thi ngoại ngữ (nếu có);

j) Ba phong bì ghi sẵn địa chỉ liên lạc. 

k) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ sau:

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại.

6.Thời gian và địa điểm

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 15/08/2022.

b) Lịch xét tuyển: Dự kiến tháng 09/2022.

c) Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng nghề An Giang, 841 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; Số điện thoại 02963.855.009. 

Cán bộ tư vấn: Cô Nguyễn Thị Kim Hoàng, số điện thoại 0985102032.

7. Lệ phí tuyển sinh

a) Đăng ký dự tuyển: 100.000 đồng / hồ sơ.

b) Xét tuyển: 700.000 đồng / thí sinh.

Mọi chi tiết về lệ phí xét tuyển xin liên hệ với địa chỉ nêu trên hoặc Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cán bộ tư vấn: Cô Phạm Thị Như Hiền, số điện thoại 099833906555 hoặc Thầy Nguyễn Duy Tú, số điện thoại 0962755777./.

Tin liên quan
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 418
  • Trong tháng: 4 927
  • Tất cả: 5444