Phòng Quản trị Thiết bị

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG 

Phòng Quản trị – Thiết bị trước đây có tên là Phòng Kế hoạch Vật tư – Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-CĐN ngày 20/06/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang. Căn cứ ý kiến thống nhất trong cuộc họp Đảng ủy Trường ngày 16 tháng 9 năm 2009 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường, tách phòng Kế hoạch – Vật tư – Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế thành hai phòng: Phòng Quản trị – Thiết bị và phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Doanh nghiệp. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2010, phòng chính thức mang tên là Phòng Quản trị – Thiết bị theo Quyết định số: 730/QĐ–CĐN ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ của phòng được quy định tại quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ – CĐN ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Cụ thể:

1. Thực hiện chức năng quản lý công tác mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy.

2. Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, học sinh

4. Công tác vệ sinh, an toàn lao động và PCCC

Ngoài ra còn có một số nhiệm vụ khác:

– Phục vụ nước uống và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các lớp tập huấn, các buổi lễ, sự kiện của trường;

– Thực hiện công việc chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường;

– Tham gia Ban Điều hành Dự án Đầu tư và Xây dựng của Trường;

– Phối hợp quản lý dịch vụ sản xuất, gia công và tiêu thụ sản phẩm của Trường

– Quản lý Ban quản lý ký túc xá

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

 

STT Họ và Tên Chức vụ Công việc phụ trách
1. Trịnh Công Truyền Trưởng phòng
0918 595682
1. Phụ trách chung tất cả các mặt công tác (theo chức năng
và nhiệm vụ của phòng)
2. Duyệt các văn bản và định hướng công việc của phòng.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
2. Lâm Hoàng Tâm P.Trưởng phòng
0989 118114
(GV trung học)
1. Quản lý trang thiết bị:
– Xác định khối lượng tài sản:
Tất cả hồ sơ pháp lý; giá trị, khấu hao, thanh lý, kiểm kê
– Kiểm tra, sửa chữa thường xuyên thiết bị
– Sắp xếp, bố trí thiết bị cho phù hợp
– Quản lý công tác mua sắm CCDC, VT phục vụ giảng dạy
2. Quản lý các hợp đồng dịch vụ có thu của trường;
sản xuất, gia công, dịch vụ giảng dạy…
3. Phụ trách công tác đảng, đoàn thể
4. Quản lý công tác y tế
5. Điều hành ký túc xá
6. Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
3. Phan Bá Tường P.Trưởng phòng
0977 727679
(GV trung học)
1. Quản lý cơ sở vật chất:
– Xác định khối lượng tài sản (CSVC):
Tất cả hồ sơ pháp lý; giá trị, khấu hao, thanh lý, kiểm kê
– Kiểm tra, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất
– Sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho phù hợp
– Xây mới và cải tạo cơ sở vật chất
2. Mua sắm trang thiết bị từ các nguồn vốn (CTMTQG, ODA)
và các gói thầu có giá trị lớn trên 100 triệu đồng.
3. Phụ trách quản lý việc sửa chữa điện, nước, công tác vệ sinh,
cây xanh, CSVC-TB ký túc xá và các dịch vụ (trường phải thuê mướn)
4. Phục vụ lễ, tiết: hội trường, âm thanh
5. Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
4. Lê Thị Ngọc Thủy Nhân viên
0909 099266
(GV trung học)
1. Theo dõi, nghiệm thu CCDC, vật tư khi mua sắm.
2. Làm các phiếu nhập, xuất kho nhiên liệu và vật tư,
công cụ, dụng cụ phục vụ công tác văn phòng
và cả phục vụ giảng dạy.
3. Tổng hợp báo cáo kho theo định kỳ quy định.
4. Quản lý hồ sơ mua sắm tài sản,
thiết bị (từ các nguồn vốn ODA, CTMTQG).
5. Làm các phiếu tài sản, khấu hao tài sản theo quy định.
6. Thực hiện các thủ tục điều chuyển các tài sản, thiết bị.
7. Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
5. Võ Thanh Tùng TT Tổ Bảo trì-
Sửa chữa CSVC
0916 660272
(GV trung học)
1. Tổng hợp dự trù mua sắm vật tư,
công cụ, dụng cụ từng đợt và cả năm và tham gia tổ mua sắm.
2. Quản lý hồ sơ mua sắm công cụ, dụng cụ,
vật tư toàn trường.
3. Theo dõi tình hình sử dụng, bảo trì, sửa chữa;
tổng hợp, đề xuất thanh lý các tài sản, thiết bị,
CCDC hư hỏng không sử dụng được.
4. Lập hồ sơ các công việc phụ trách theo quy định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
6. Lý Thanh Tùng Nhân viên
01689 804694
1. Đảm bảo việc sử dụng điện, nước đúng mục đích và tiết kiệm;
bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.
2. Quản lý, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị,
dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC.
3. Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường
(âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …);
quản lý tài sản ở nhà đa năng,
hội trường khu hiệu bộ.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
7. Nguyễn Thanh Hải Nhân viên
0907 065652
(GV trung học)
1. Đảm bảo việc sử dụng điện,
nước đúng mục đích và tiết kiệm;
bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC.
2. Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường
(âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …);
quản lý tài sản ở GĐ A, B.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
8. Nguyễn Văn Tài Nhân viên
0398 052919
1. Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng,
cắt cỏ trong khuôn viên trường.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
9. Lê Ngọc Yến Nhân viên
0377 360793
1. Đảm bảo công tác phục vụ
các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
10. Ngô Thị Thanh Thủy Nhân viên
0918 596136
1. Đảm bảo công tác phục vụ
các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
11. Nguyễn Thị Lệ Tuyết Nhân viên
0967 401501
1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận y tế.
2. Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.
3. Phụ trách BHYT, BHTT của HSSV
và bảo hiểm Kết hợp con người của GV.
4. Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm cho HSSV và GV.
5. Lập dự trù mua sắm thuốc
và dụng cụ hằng tháng theo danh mục quy định
của Bộ Y tế để CSSKBĐ cho HSSV và GV.
6. Tổng hợp thi đua của phòng (tháng, năm).
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
12. Trương Thị Kim Hiền Nhân viên
0356 608851
(Y sĩ)
1. Khám chữa bệnh ban đầu và sơ cấp cứu cho HSSV và GV.
2. Phụ trách công tác kiểm tra vệ sinh ATTP
và có báo cáo hằng tháng.
3. Phụ trách theo dõi việc tiêm ngừa uốn ván,
rubella, phòng bệnh sốt xuất huyết.
4. Thống kê và theo dõi nhập,
xuất thuốc hằng tháng (thuốc sử dụng cho HSSV)
5. Lập báo cáo công tác y tế hằng tháng.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
13. Nguyễn T. Thanh Thủy Nhân viên
0838 847601
1. Báo cáo hoạt động của phòng
(tháng, sơ kết, tổng kết, đột xuất khi có yêu cầu).
2. Quản lý văn bản đến.
3. Phụ trách kiểm tra công tác vệ sinh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
14. Văn Nhật Quang Nhân viên
0368 853299
(KS XD C trình)
1. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật
khi thi công hạng mục công trình
(đối với những hạng mục được phân công phụ trách).
2. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất
về tiến độ thực hiện khối lượng công trình,
thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành,
các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ
cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý.
Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân
và quyết toán vốn đầu tư.
3. Quản lý tài sản và kiểm kê tài sản phục vụ
công tác của Ban Điều hành Dự án do Nhà trường trang bị.
4. Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ
các công việc phụ trách theo quy định.
5. Báo cáo định kỳ hàng tháng
và báo cáo khác của Ban Điều hành Dự án.
6. Phụ trách kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh
công nghiệp các xưởng.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.
15. Đinh Thanh Mỹ Nhân viên
0918 008228
(GV trung học)
1. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật
khi thi công hạng mục công trình
(đối với những hạng mục được phân công phụ trách).
2. Quản lý hồ sơ dự án và lập hồ sơ
các công việc phụ trách theo quy định.
3. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất
về tiến độ thực hiện khối lượng công trình,
thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành,
các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ
cho Ban Điều hành Dự án trong việc quản lý.
Phối hợp với bộ phận kế toán giải ngân
và quyết toán vốn đầu tư.
4. Quản lý văn bản đến, đi của Ban Điều hành Dự án.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do Ban Điều hành Dự án, lãnh đạo phòng phân công.
16. Võ Đình Chương Trưởng ban QL KTX
0918 118585
1. Phụ trách chung tất cả các mặt công tác của ký túc xá (KTX)
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do lãnh đạo phòng và BGH phân công.
17. Tăng Huỳnh Thanh Nhân viên
0936 223338
1. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của KTX.
2. Phụ trách công tác thu, chi của KTX.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
18. Đặng Hoàng Tuấn Kha Nhân viên
0917 349881
1. Quản lý khu C của KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
19. Nguyễn Thị Thanh Loan Nhân viên
0918 855166
1. Quản lý khu A của KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
20. Huỳnh Thị Mỹ Nương Nhân viên
0913 137073
1. Quản lý khu A của KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
21. Trần Hoàng Phan Nhân viên
0918 277347
1. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
22. Nguyễn Hiền Phúc Nhân viên
0915 314644
1. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
23. Trần Quốc Tuấn Nhân viên
0993 447954
1. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.
24. Huỳnh Thị Ngọc Tuyết Nhân viên
0947 538116
1. Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh KTX
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác
trưởng ban và lãnh đạo phòng phân công.

 

Trên đây là chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Phòng Quản trị – Thiết bị, xin thông báo đến các phòng, khoa biết để tiện liên hệ công việc.

  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 388
  • Trong tháng: 4 897
  • Tất cả: 5414