Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức lớp tập huấn xây dựng chương trình đào tạo (trình độ sơ cấp)

Trong 3 ngày, từ ngày 23/12 đến ngày 25/12 năm 2022, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức lớp tập huấn xây dựng chương trình đào tạo (trình độ sơ cấp) cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường  xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại khóa tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về việc xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo; thiết kế cấu trúc và biên soạn chương trình chi tiết cho từng mô-đun đào tạo; hoàn chỉnh, thẩm định, đánh giá, cập nhật và kỹ năng bảo vệ chương trình đào tạo tại hội đồng thẩm định.

anh tin bai

Ảnh: Thầy Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng khóa tập huấn.

 

Đây là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch của Trường Cao đẳng nghề An Giang triển khai tiểu dự án 3 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trong dự án 5, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (năm 2022).

 

Chương trình tập huấn đã có những hoạt động tạo được sự tương tác của tất cả Thầy, Cô. Các đơn vị đã trao đổi, thảo luận để hoàn thành sản phẩm là mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của mô-đun đào tạo cho một nghề cụ thể. Thông qua hội đồng giả định, các Thầy, Cô đã trình bày và bảo vệ trước hội đồng kết quả làm việc của nhóm.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Với sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc của Thầy Cô ở các đơn vị. Chương trình tập huấn đã đạt được những mục tiêu đề ra.

Tin, Ảnh: Hữu Trường  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 395
  • Trong tháng: 26 379
  • Tất cả: 578453